Het logo van Assuralia

Checklist: over e-steps

Elektrische steps of e-steps zijn al enkele jaren populair, vooral in de steden. Sommigen waarderen deze elektrische voortbewegingstoestellen om hun wendbaarheid en het gemak waarmee ze je door het verkeer laten laveren, anderen bestempelen ze als gevaarlijk. Waar mag je precies rijden met e-steps? Wie draagt de kosten bij een ongeval? Welke verzekering kun je nemen om je te beschermen? Neem onze checklist met tien vragen door en word een kei in dit onderwerp!

1. Is er een wettelijke minimumleeftijd om een e-step te mogen gebruiken?

Sinds 1 juli 2022 is de minimumleeftijd om met een e-step te mogen rijden 16 jaar. Er zijn enkele uitzonderingen, maar die gelden uitsluitend in welbepaalde zones (speelstraten, voetgangerszones …).

2. Wat is de toegestane snelheid voor e-steps en welke gevolgen heeft dit voor de verzekering BA motorrijtuigen?

De maximumsnelheid van deze elektrische voortbewegingstoestellen kan variëren naargelang het model. Voor voertuigen die sneller dan 25 km/u kunnen rijden, is een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen verplicht. Voor e-steps die geen 25 km/u halen, geldt die verplichting niet.

3. Mag je op het trottoir rijden als je stapvoets rijdt?

Sinds 1 juli 2022 is het niet langer toegestaan om op het trottoir te rijden, zelfs niet als je stapvoets zou rijden, dus niet sneller dan 6 km/u.

4. Welke verzekering vergoedt de schade bij een ongeval waarbij een e-step betrokken is?

Bij de meeste ongevallen is geen derde betrokken. Gebeurt er een ongeval waarbij geen ander voertuig betrokken is, dan kan alleen een persoonlijke ongevallenverzekering de geleden lichamelijke schade vergoeden. Maar slechts weinig Belgen hebben een dergelijke verzekering. Medische kosten worden ook vergoed door het ziekenfonds en/of door een hospitalisatieverzekering, voor wie die heeft. Bij een ongeval op de arbeidsweg dekt de arbeidsongevallenverzekering de medische kosten en de eventuele arbeidsongeschiktheid. Bij schade aan anderen door een fout van de stepgebruiker vergoedt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven (de BA privéleven, beter bekend als de familiale verzekering) zowel de materiële als de lichamelijke schade die aan een derde werd toegebracht. Gaat het om een e-step die sneller rijdt dan 25 km/uur, dan is het de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen die tussenkomt. Gaat het ten slotte om een deelstep of een step uit het voertuigenpark van een onderneming, dan vergoedt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ondernemer of het deelplatform de schade.

5. Wat dekken deze verzekeringen precies?

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven dekt schade aan derden, of dat nu materiële schade of lichamelijke schade is. De arbeidsongevallenverzekering van de werkgever dekt de werknemers tijdens hun woon-werkverkeer. De hospitalisatieverzekeringen en de ongevallenverzekeringen dekken lichamelijke schade, hospitalisatiekosten en arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen kunnen op hun verzekering gewaarborgd inkomen rekenen in geval van arbeidsongeschiktheid.

6. Is een veiligheidsuitrusting verplicht?

Veiligheidsaccessoires, zoals een helm en een fluohesje, zijn niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Lichten vooraan en achteraan zijn daarentegen wel verplicht als je ‘s nachts rijdt, evenals reflectoren. Ze maken de steps zichtbaarder voor bestuurders van voertuigen, bussen en trams. Ten slotte is ook een geluidstoestel verplicht (hoorbaar tot op 20 m).

7. Mag je een passagier vervoeren wanneer je met een e-step rijdt?

Sinds 1 juli 2022 verbiedt de wegcode uitdrukkelijk om met twee personen op een e-step te rijden.

8. Waar mag je rijden met een e-step?

E-steps mogen niet op het trottoir rijden. De bestuurders ervan worden gelijkgesteld met fietsers en moeten op de fietspaden rijden. Het is daarentegen uitdrukkelijk verboden om met een e-step in tunnels of op auto(snel)wegen te rijden.

9. Wat zijn de juiste reacties na een ongeval?

Bij een ongeval met een step moet de eerste reflex dezelfde zijn als bij ieder verkeersongeval waarbij een voertuig betrokken is: de weg veilig maken, eerste hulp verlenen aan gewonden en, zo nodig, de hulpdiensten bellen. Zijn er gewonden, dan kun je het best contact opnemen met de politie. Tot slot kunnen de betrokken partijen de vaststellingen noteren om de schaderegelingsprocedure bij de verzekeringsondernemingen te starten.

10. Welke verzekering(en) is/zijn aanbevolen als je met een e-step rijdt?

Hoewel ze niet verplicht is, kan een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven zeer nuttig zijn wanneer je schade zou berokkenen aan een voetganger of voertuig tijdens een rit met je e-step. Deze BA-verzekering zal je dan kosten besparen die zeer hoog kunnen oplopen.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven