Het logo van Assuralia

Checklist: Storm

Storm kan ernstige schade veroorzaken. Laat je dus niet verrassen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat schade vermijden of verminderen.

1. Wacht niet tot het stormt

Vergewis je ervan dat je dak, schoorsteen, dakgoten en regenwaterafvoerbuizen in goede staat zijn. Ga regelmatig na of je bomen nog gezond zijn en knip dode takken af. Raadpleeg altijd het weerbericht voor je naar een afgelegen plek trekt: bos, zee, platteland... Voorzie in noodverlichting.

2. De storm komt op

Haal de was binnen, sluit deuren en ramen. Berg alle voorwerpen op die de hevige windstoten kunnen meesleuren, zoals vuilbakken en tuinmeubels, of maak ze vast. Haal stekkers van radio's, televisies en andere elektrische apparaten die de bliksem kan beschadigen uit stopcontacten. Laat een voertuig niet onder een boom staan en parkeer het indien mogelijk op een beschutte plaats, zeker in geval van hagel.


3. De storm woedt

Rij niet met de wagen tenzij het echt noodzakelijk is. Rij dan traag en parkeer je voertuig ver van bomen en elektrische draden. Bij hevige neerslag en overstroming: neem de wegomleggingen in acht en begeef je nooit, te voet noch met de wagen, op een overstroomde weg.  Wees in de stad alert voor mogelijk vallende voorwerpen. Haal voorwerpen uit de kelder of de garage of plaats ze op een verhoog. Bereid een pomp voor en voorzie in middelen die water kunnen tegenhouden zoals zandzakjes. Blijf op de hoogte van de evolutie van de situatie. Evacueer als de overheden dit vragen.

4. De storm gaat liggen

Raak kabels noch leidingen aan die op de grond gevallen zijn. Neem de nodige maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert en neem foto's waaruit het onmiddellijke gevaar blijkt. Laat het dak overspannen met een zeil, maar kruip in geen geval op daken. Laat takken knippen en bomen omhakken die dreigen te vallen.  Bij overstroming of vochtigheid binnen in gebouwen, laat deze ruimten drogen en verlucht ze.

5. Maak een inventaris van de schade

Maak foto's van de schade voor je aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen. Houd beschadigde goederen bij mocht er een expertise nodig zijn. Verzamel de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen (originele facturen, garantiecertificaten, foto's) en overhandig ze aan je verzekeraar.

Hoe vollediger je dossier, des te sneller de schade geregeld zal zijn. De verzekeraar stuurt een expert en vergoedt je schade binnen 30 dagen na je aanvaarding van het vergoedingsbedrag.


6. De brandverzekering dekt storm altijd

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in brandverzekeringen voor woningen en kleine handelszaken. De brandverzekering komt tussen wanneer de windpieken in het dichtstbijzijnde meteorologische waarnemingsstation een snelheid bereiken die meestal vastgelegd is op ten minste 80 km/u (kijk dit na in je polis) of wanneer de storm binnen een straal van 10 km rond het beschadigde gebouw ook andere constructies heeft beschadigd.

Lees op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (rubriek verzekeringen) alle details over de verplichte dekking van stormschade in brandverzekeringspolissen.

7. De storm heeft uw voertuig beschadigd

Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan bij je omnium-autoverzekeraar, ook al is het mogelijk dat een derde aansprakelijk is. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn ‘natuurkrachten’ een standaardwaarborg.

8. Je bent mogelijk aansprakelijk

Tenzij het gaat om overmacht (extreem hevige winden, blikseminslag ...) kun je aansprakelijk zijn als een storm schade aan derden berokkent. Bij schade door je gebouw - er valt bijvoorbeeld een dakpan op een auto die voor het huis geparkeerd staat – kan je brandverzekering tussenkomen. Die bevat namelijk ook een luik ‘aansprakelijkheid’. Bij schade door een van je bomen – er valt bijvoorbeeld een grote tak op het tuinhuisje van je buur – is het de familiale verzekering die tussenkomt. Als je bij een rukwind de controle over je voertuig verliest en schade veroorzaakt, neemt je verzekering BA Auto deze ten laste.

9. Je loopt een lichamelijk letsel op

Je raakt tijdens een storm bijvoorbeeld gewond door een gevallen dakpan. Het kan zijn dat de eigenaar van die dakpan aansprakelijk is. Mogelijk kan zijn brandverzekering of zijn familiale verzekering je lichamelijke schade dan vergoeden.

Raadpleeg eventueel je rechtsbijstandsverzekeraar om deze vergoeding te verkrijgen. Een rechtsbijstandsverzekering kan een ingebouwde waarborg of een aparte verzekering zijn.

10. De storm heeft uw tuin beschadigd

Voor de tuin gelden specifieke voorwaarden. Afsluitingen van de tuin en tuinhuisjes zijn meestal wel gedekt, weliswaar binnen bepaalde vergoedingslimieten.

Alles over de brandverzekering en de uitbreidingen daarop leest u in onze brochure over de brandverzekering.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven