Het logo van Assuralia

De dekking van een individuele ongevallenverzekering

Voor wat betreft de individuele ongevallenverzekering bestaan er geen wettelijke bepalingen zoals dat bijvoorbeeld voor de verplichte BA autoverzekering wel het geval is. Dat brengt met zich mee dat de voorwaarden zoals die in het verzekeringscontract omschreven staan, erg kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Ongeval

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer je thuis van de trap valt. 

Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering, die je beschermt bij een ongeval met de auto, ook als je zelf aansprakelijk bent.

Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Loontrekkenden die een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit zijn beschermd door de arbeidsongevallenverzekering.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de verzekeraar of het product. De meest elementaire voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt. Het mag met andere woorden niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijking, enzovoort.
  • Er moet sprake zijn van een letsel dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Hoe ernstig het letsel moet zijn, hangt af van de contractvoorwaarden en is dus verschillend naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans wordt er een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10%) als grens aangeduid.

Overlijden

Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden.

Andere

Een aantal verzekeraars biedt extra dekkingen. Een greep uit het aanbod:

  • een “medisch ongeval”, wat neerkomt op een medische fout, als die een ernstig en zwaar letsel heeft veroorzaakt dat buiten de normale risico’s van de medische behandeling valt.
  • een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, soms verhoogd bij een hospitalisatie in het buitenland
  • een vergoeding bij een tijdelijke werkongeschiktheid (zie ook verzekering gewaarborgd inkomen)
  • … 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven