Het logo van Assuralia

EIOPA zoekt gezamenlijke oplossingen om pandemierisico te verzekeren

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft een discussienota gepubliceerd waarin het verschillende opties belicht voor de ontwikkeling van gezamenlijke oplossingen die voor meer veerkracht kunnen zorgen in het licht van het pandemierisico. De nota erkent dat oplossingen van de privéverzekeraars alleen niet zullen volstaan om de samenleving te beschermen tegen de financiële gevolgen van toekomstige pandemieën. Zowel de publieke sector als de private sector zullen moeten bijdragen aan oplossingen die op vier fundamentele pijlers berusten:

  • een degelijke risicobeoordeling;
  • maatregelen op het vlak van risicopreventie en -adaptatie;
  • aangepaste productontwikkeling;
  • risico-overdracht.

De voorgestelde opties omvatten verschillende verzekeringsmodellen en -dekkingen, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen formules met en zonder verplichte dekking en uitkeringen die al dan niet gebaseerd zijn op een vooraf afgesproken parameter or index. De voorgestelde opties geven ook verschillende manieren aan waarop de publieke en de private sector kunnen samenwerken, bijvoorbeeld via de oprichting van een EU-expertengroep voor het delen van gegevens en het opstellen van risicomodellen en de creatie van een platform voor de publiek-private coördinatie van preventieve maatregelen. Wat de bijdrage van de Europese Unie aan deze oplossingen betreft, worden verschillende mogelijke rollen overwogen.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven