Het logo van Assuralia

Financiële educatie is hoeksteen van een degelijke ondersteuning van de consument

argent

Op 9 oktober hielden de Europese toezichthoudende autoriteiten (EIOPA, EBA en ESMA) in Madrid hun gezamenlijke ‘Dag van de Consumentenbescherming’. De agenda bevatte dit jaar een reeks onderwerpen die zeer actueel zijn en vragen opwerpen die zowel de financiëlemarktdeelnemers als de consumenten aanbelangen: kruisverkoop (cross-selling), de regelgeving inzake cryptoactiva (MiCA)[1] en greenwashing. 

Verschillende stakeholders tekenden present: het maatschappelijk middenveld, Europese regulatoren, afgevaardigden uit de financiële sector en vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders. De boodschap is volgens de ESA’s[2] kristalhelder: financiële educatie is de hoeksteen van een degelijke ondersteuning van de consument op zijn traject als belegger. Er werd overigens ook een partnerschap tussen de ESA’s en de nationale toezichthouders aangekondigd voor de publicatie, in de loop van de komende weken, van beschrijvende fiches over duurzame financiering. Die moeten de consument meer inzicht bieden in de zee aan informatie over producten die volgens de Europese regelgeving als duurzaam kunnen worden bestempeld.

Ook naar ‘dark patterns’ (of gemanipuleerde interfaces) ging op deze dag veel aandacht. Deze manipulatietechnieken ondermijnen namelijk het vertrouwen van de consument in financiële producten. Er is wat dit betreft nood aan een regelgeving aan de bron en niet op productniveau, dus toegespitst op de productontwerpers en niet op de consument.

Ook kwesties in verband met nieuwe marketingpraktijken inzake cryptoactiva en het beheer van deze virtuele portefeuilles kwamen aan bod, en de gedachtewisselingen over de verschillende denksporen die de Europese autoriteiten voorstellen om de consument te beschermen lijken veelbelovend. 

De uitdagingen die zich aandienen zijn talrijk en de financiële sector toont zich eens te meer bereid deze aan te gaan en de consument zo beter te beschermen! 

📺 Bekijk de video van het event.

[1] MiCA: The EU’s Markets in Crypto-assets Regulation: de EU-verordening betreffende markten in cryptoactiva
[2] European Supervisory Authorities: Europese toezichthoudende autoriteiten.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven