Het logo van Assuralia

Hoe helpen verzekeringen slachtoffers van aanslagen?

Als slachtoffer van een terreurdaad kom je onverwacht in een situatie terecht waarin goede informatie en opvang helpen om de gebeurtenissen te verwerken. Je vindt in deze rubriek nuttige informatie.

Wettelijke regeling

De overheid heeft in samenwerking met de verzekeraars maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat verzekeringen bescherming verlenen in heel wat gevallen. Je vindt hier de belangrijkste vragen en antwoorden die toelichten hoe die bescherming in zijn werk gaat.

Daarnaast staat de overheid ook zelf in voor de hulp aan de slachtoffers van gewelddaden. Meer info vind je bij de FOD Justitie die daartoe een uniek loket heeft ingesteld.

Bijzondere opvang door verzekeringen

  • Een interactieve wegwijzer: Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een interactieve wegwijzer uitgewerkt in geval van lichamelijke letsels of overlijden. Naargelang wat jou precies is overkomen, kom je via enkele vragen terecht bij een korte uitleg over de verzekeringen die in jouw geval een rol spelen in de schaderegeling.
  • Een eenvoudigere procedure als er meerdere verzekeraars zijn: De bedoeling hiervan is het slachtoffers gemakkelijker te maken, in het bijzonder slachtoffers met lichamelijke letsels. Om te voorkomen dat zij meerdere medische onderzoeken moeten ondergaan, op verzoek van verschillende verzekeraars, verbindt de sector zich ertoe om deze taak toe te wijzen aan één van de verzekeraars die na een aanslag bij de vergoeding van lichamelijke letsels betrokken is. De bovenvermelde wegwijzer maakt duidelijk welke verzekeraar aan zet is naargelang het concrete geval.
  • Een aangepaste procedure bij morele schade: Om sneller hulp te bieden aan slachtoffers die door lichamelijke letsels morele schade hebben geleden, zijn de verzekeraars overeengekomen dat zij uiterlijk een jaar na de aanslag een vergoeding zullen betalen die overeenstemt met de geleden schade.
  • Specifieke informatie aan getroffenen: Wanneer een aanslag een groot aantal slachtoffers maakt, zal Assuralia ook informatie op maat beschikbaar stellen die dan meteen afgestemd is op de specifieke omstandigheden van de aanslag.

Zo streven de verzekeraars ernaar om het voor de slachtoffers overzichtelijk te maken en het traject naar een uitkering te verlichten.

Bij aanslagen in het buitenland

Belgische slachtoffers van aanslagen in het buitenland vinden op deze website van de overheid specifieke uitleg over de verschillende aspecten van de opvang, inclusief de verzekeringen bij Belgische verzekeraars. Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met Assuralia.

De hierboven vermelde interactieve wegwijzer kan slachtoffers eveneens een houvast bieden wat in België gesloten verzekeringen betreft.

Daarnaast verstrekt Assuralia ook informatie die is afgestemd op de omstandigheden van aanslagen in het buitenland die een groot aantal Belgische verzekerden treffen.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven