Het logo van Assuralia

Hoe helpen verzekeringen slachtoffers van aanslagen?

Op 15 juni 2024 voerde een nieuwe wet een solidariteitsregeling in voor slachtoffers van terreur, zodat die hun schade vergoed kunnen krijgen ongeacht de omstandigheden, de gebruikte methode of de plaats van de terreurdaad. Hierdoor kunnen deze slachtoffers erop rekenen dat hun lichamelijke (inclusief morele) schade zeker wordt vergoed, zelfs wanneer zij door geen enkele verzekering gedekt zijn of wanneer hun verzekering hun schade niet volledig dekt. 

Wettelijke regeling

In 2024 heeft de overheid een nieuwe wettelijke regeling aangenomen die de dekking door verzekeringen uitbreidt bij daden die door de Staat als terreur worden erkend. Daarnaast zorgt de overheid voor hulp aan personen van gewelddaden. 
Meer informatie hierover vind je bij de FOD Justitie, die hiertoe een uniek loket heeft opgericht.

Hoe achterhalen wie de lichamelijke schade na een terreuraanslag vergoedt?

Assuralia heeft een interactieve wegwijzer uitgewerkt voor slachtoffers van terroristische aanslagen en hun gezins-/familieleden. De wegwijzer ’Hoe wordt terroristische schade vergoed na een terroristische aanval?’ leidt deze slachtoffers aan de hand van enkele vragen naar de verzekeraars tot wie zij zich moeten richten om een schadevergoeding aan te vragen. 

Deze wegwijzer is in overeenstemming met de wet van 3 mei 2024 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een daad van terrorisme en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, die van toepassing is voor terreurdaden vanaf 15 juni 2024.

Voor terreurdaden die vóór die datum zijn gepleegd, gebeurt de schadeloosstelling volgens de vroegere wet, namelijk de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 

Hoe de verzekeraars de slachtoffers bijstaan

  • Een vereenvoudigde procedure als er meerdere verzekeraars zijn: dit moet de regeling eenvoudiger maken voor de slachtoffers, in het bijzonder slachtoffers met lichamelijke letsels. De hierboven vermeldewegwijzer geeft duidelijk aan welke verzekeraar het nodige regelt, naargelang het concrete geval.
  • Specifieke informatie aan de slachtoffers: wanneer een aanslag een groot aantal slachtoffers maakt, zal Assuralia informatie op maat beschikbaar stellen die dan meteen afgestemd is op de specifieke omstandigheden van die aanslag.

Bij aanslagen in het buitenland

Slachtoffers van aanslagen in het buitenland die hun gewone verblijfplaats in België hebben, vinden op deze website van de overheid specifieke uitleg over wat de bijstand van de verzekeraars allemaal inhoudt. Deze informatie werd opgesteld in samenwerking met Assuralia. 

Dit artikel geeft meer informatie over de tussenkomst van de verschillende verzekeringen ‘Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?’. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven