Het logo van Assuralia

Hoe zorgt de rechtsbijstandsverzekering voor een correcte minnelijke schikking?

Uit een studie blijkt dat de burger het doorgaans een goede zaak vindt dat zijn geschil snel opgelost kan worden buiten de rechtbank om. Een proces wordt immers vaak gezien als het allerlaatste, soms agressieve, middel om gelijk te krijgen en is in ieder geval tijdrovend.

De minnelijke regeling van geschillen is de hoeksteen van de activiteit van de rechtsbijstandsverzekeraar. De geschillen van zijn verzekerden in der minne oplossen is zijn beroep. Het is ook zijn verantwoordelijkheid om door zijn professionele optreden bij te dragen tot een snelle geschillenbeslechting zonder het beroep op het gerechtelijk apparaat te doen toenemen.

De rechtsbijstandsverzekeraar kan dat doel maar bereiken als zijn optreden tot een resultaat leidt dat gelijkwaardig is aan wat een rechterlijke beslissing de verzekerde zou bieden en dat voldoende geloofwaardig is om door de verzekerde als bevredigend te worden beschouwd.

Behalve het maatschappelijke belang van die verzekering is de onmiskenbare deskundigheid van de verzekeraars op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht en de schade-evaluatie een doorslaggevende troef.

Het gaat om twee domeinen waarin weinig professionals, behalve de verzekeraars, zich echt specialiseren.  Gezien het grote aantal schadedossiers dat elk jaar behandeld moet worden en waarbij de kwestie van de aansprakelijkheid alsook de letselschade-evaluatie de essentie van het beheer uitmaken, hebben de verzekeraars een aanzienlijke expertise opgebouwd.  Die expertise wordt voortdurend geüpdatet en ontwikkeld dankzij een intensieve opleiding.  Er is ook een doorgedreven opleiding voor onderwerpen in verband met andere courante domeinen van het recht, zoals het consumentenrecht, het sociaal recht en het arbeidsrecht.

Het personeel dat de schadeclaims van de verzekerden behandelt en met de tegenpartij onderhandelt, beschikt over een stevige ervaring.  Houders van een master in de rechten nemen zelf aan de onderhandelingen deel of volgen nauwkeurig alle juridische aspecten van het dossierbeheer. De medewerkers zijn bedreven in onderhandelingstechnieken aangezien ze die dagelijks toepassen.  Bovendien houden ze hun juridische kennis op peil door een permanente bijscholing.  De ervaring van die medewerkers is op dat stuk dan ook vergelijkbaar met die van in die materie gespecialiseerde advocatenkantoren. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven