Het logo van Assuralia

Incert-label ontmoedigt autodiefstal

De Europese verordening 358/2003 van 27 februari 2003 stelt dat alleen geaccrediteerde organismen antidiefstalsystemen mogen certificeren. Daarom werd een nieuwe certificatieprocedure ontwikkeld diegebruikmaakt van het Incert-label dat vroeger al bestond voor de certificatie van anti-inbraaksystemen in de sector “Gebouwen”. 

De oude Assuralia-lastenboeken werden herschreven en vormen nu nieuwe technische specificaties die beheerd worden door Incert.

Geen autodiefstalbeveiliging, geen dekking 

Bij de acceptatie van de diefstaldekking in een autoverzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar bepaalde eisen stellen inzake de diefstalbeveiliging van het te verzekeren voertuig. Het is dan ook belangrijk bij de verzekeringsonderneming of via de verzekeringstussenpersoon te informeren, of na te lezen in de bijzondere voorwaarden van het contract, wat die eisen zijn. 

Het niet naleven van deze eisen kan de nietigheid van de dekking tot gevolg hebben. Dat betekent dat het voertuig niet verzekerd is bij diefstal en de eigenaar niet vergoed wordt, zelfs indien hij de premie betaald heeft. Vandaar het belang om bij het onderschrijven van een dergelijke waarborg voor dit aspect zeer aandachtig te zijn. 

Wat kan de verzekeraar eisen ?

Iedere verzekeringsonderneming bepaalt vrij haar acceptatiepolitiek. Dit betekent dat de eventuele eisen zullen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Deze eisen kunnen afhangen van welbepaalde criteria. De verzekeraar kan bijvoorbeeld rekening houden met de waarde van het te verzekeren voertuig, het merk en type van het voertuig, de aanwezigheid van een garage, de woonplaats, …, om zijn acceptatievoorwaarden te bepalen. 

Eén van de belangrijkste eisen is het plaatsen van een goedgekeurd beveiligingsysteem. Tot 1 maart 2008 werden die systemen goedgekeurd door Assuralia . De nieuwe systemen worden voortaan gecertificeerd onder het Incert-merklabel, dat garant staat voor kwaliteit. 

Om de communicatie tussen de consument, de verzekeraar en de installateur efficiënt te laten verlopen en wegwijs te geraken in het ruime marktaanbod werd een certificatieprocedure uitgewerkt. De certificering verloopt op basis van technische specificaties die ervoor moeten zorgen dat de wagen uitgerust is met een beveiligingsysteem dat betrouwbaar is en rekening houdt met de technologische evolutie. 

De technische specificaties omvatten verschillende types van systemen, die tot twee hoofdgroepen behoren: de antidiefstalsystemen en de nadiefstalsystemen. Antidiefstalsystemen zijn erop gericht autodiefstal te beletten zoniet te ontmoedigen. Nadiefstalsystemen dienen om het gebruik van een gestolen wagen te bemoeilijken of om dit voertuig te volgen en te lokaliseren. Beide soorten vullen elkaar aan, zeker wanneer de dief al dan niet met geweld de sleutels van het voertuig in handen krijgt.

Alles over het Incert-label voor antidiefstal en nadiefstalsystemen voor voertuigen

Assurinfo (juli 2008) over het INCERT label


 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven