Het logo van Assuralia

Interpretatieve wet droogteschade blijft overeind

secheresse

De interpretatieve wet uit 2021 die bepaalt dat droogteschade aan een woning beschouwd kan worden als schade waartegen de brandverzekeraar dekking moet verlenen, heeft de toets van het Grondwettelijk Hof doorstaan. Assuralia was samen met verschillende verzekeraars tegen de regeling naar het Grondwettelijk Hof gestapt, in hoofdzaak wegens de terugwerkende kracht van de regeling, maar ook omdat de interpretatieve wet geen duurzame oplossing biedt voor het probleem van de consument en zeer veel onduidelijkheden bevat. Het Grondwettelijk Hof bestempelt de regeling nu toch als grondwettig en oordeelt dat ook de terugwerkende kracht van de bepaling verantwoord is.

Hein Lannoy, ceo van Assuralia, gaf indertijd tekst en uitleg op onder andere vrt.be over de redenen van het schorsings- en een vernietigingsberoep. Zo is de wetgeving op de natuurrampenverzekering niet aangepast aan het probleem van droogte. Deze wetgeving - met o.a. het ingebakken solidariteitsmechanisme met de overheid - heeft bovendien ook een herziening nodig rekening houdend met de ervaring opgedaan in het kader van de verschrikkelijke overstromingen van 2021. 

Intussen blijft Assuralia ijveren voor een duurzame oplossing om slachtoffers van natuurrampen bij te staan. Een duurzame oplossing voor de hele problematiek van natuurrampendekking in het licht van de klimaatverandering in het algemeen en schade door de droogte in het bijzonder is enkel mogelijk in partnership met de overheid, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in een gepast wettelijk kader. Een regeling kan bovendien onmogelijk succesvol of duurzaam zijn als ze niet hand in hand gaat met andere maatregelen, met een visie en een performant preventiebeleid. 

Als we de toekomstige risico’s niet snel inperken dan zal een financieel vangnet onder de vorm van een verzekering nooit volstaan.

👀 Ontdek het persbericht van het Grondwettelijk Hof naar aanleiding van de uitspraak.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven