Het logo van Assuralia

Koen Maertens (Oscare): sectorale campagnedag rond brandpreventie zou prachtig zijn

koenM

Wat was de motivatie achter het oprichten van Oscare en wat zijn de belangrijkste doelen van jullie organisatie?

Op 30 oktober 1997 verbrandde actrice Greet Rouffaer zich tijdens de opnames van een televisie-soap. Deze gebeurtenis heeft geleid tot het oprichten van een nazorgcentrum voor mensen met brandwonden "Het Greet Rouffaerhuis". Dit centrum werd voor brandwondenpatiënten een "thuis" waar ze alle nazorg onder één dak konden vinden. Het huis groeide wat uit zijn voegen en werd in 2008 een hele organisatie, OSCARE, met naast nazorg ook onderzoek, opleiding en preventie als pijlers.

Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke manier de meest kwaliteitsvolle en betaalbare nazorg aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. Daarnaast willen we bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van volwassenen en kinderen met brandwonden en littekens via opleiding en onderzoek. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen! Daarom trachten we brand en brandwonden te voorkomen via een uitgekiend preventiebeleid en willen we mensen aanzetten om brandveilig te leven. 
 

Oscare publiceerde recent zijn jaarverslag 2022. Kan je de belangrijkste conclusies/krachtlijnen ervan toelichten ?

Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de voorbereidingen voor de opstart van een grote prospectieve studie naar de effectiviteit van de (optimale) organisatie van nazorg van brandwonden in België. Het onderzoek moet vooral uitwijzen hoe we de kwaliteit van de nazorg van brandwonden kunnen verbeteren en nóg toegankelijker kunnen maken voor iedereen.

Een project zéker het vermelden waard, is ons project om een (nog betere) gezondheidsvaardige organisatie te worden. Gezondheidsinformatie toegankelijker maker voor hen die er het meest nood aan hebben zorgt er immers voor dat patiënten de zorgregie in eigen handen krijgen. Lage gezondheidsvaardigheden dragen immers bij aan gezondheidsongelijkheid.

Ook onze preventie-activiteiten werden weer hernomen op het terrein. Met evenementen bij o.a. brandweer, bedrijven, maar ook bij scholen én kinderopvangplaatsen zorgden we ervoor dat we belangrijke kwetsbare doelgroepen konden bereiken met onze preventieboodschappen. Want uit de verschillende onderzoeken en enquêtes rond woningbranden én vuurwerk blijkt dat er nog steeds heel wat werk aan de preventiewinkel blijft!

Welke zijn de grote uitdagingen voor Oscare in de nazorg van brandwonden ?

Dé uitdaging is dat élke patiënt in België toegang heeft tot kwaliteitsvolle, laagdrempelige en betaalbare nazorg, ongeacht afkomst of woonplaats. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat dit vandaag nog steeds niet het geval is. We moeten dan ook blijven inzetten op gespecialiseerde opleiding van zorgverstrekkers en onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van nazorgtrajecten voor mensen met littekens.

Ook verzekeraars doen aan preventie in verband met brandgevaar ? Hoe zouden zij hun inspanningen op dat vlak nog kunnen opdrijven ?

Verzekeraars nemen vandaag al gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid op in het verspreiden van preventieboodschappen. Toch kunnen ook zij volgens ons nog een versnelling hoger schakelen. Een jaarlijkse gezamenlijke terugkerende campagne rond brandpreventie met Assuralia als overkoepelende partner zou het bewustzijn en sensibilisering rond brandveilig samenleven zeker kunnen vergroten.

Op welke manier werkt de verzekeringssector vandaag samen met Oscare ? Hoe zou die samenwerking nog kunnen opgedreven worden?

Al enkele jaren hebben we een partnerschap met AXA, die partner is van onze Fire Safety Truck waarmee we rondtrekken om o.a. in scholen, maar ook bij bedrijven te sensibiliseren rond brandveiligheid.

Het breder bekend maken van ons aanbod, door linken naar relevante info zoals bijvoorbeeld ons Leefbrandveilig-platform kan hierbij zeker helpen.

Meer info: www.oscare.bewww.leefbrandveilig.be

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven