Het logo van Assuralia

Meer gendergelijkheid op managementniveau in de financiële sector

Women

Wo.Men in Finance publiceerde op dinsdag 21 november zijn jaarverslag. Daaruit blijkt onder andere dat in 2022 er meer vrouwen werkten op alle managementniveaus van de Belgische financiële sector dan de voorgaande jaren. Vrouwen vertegenwoordigden bijna de helft (46,5 %) van het middenmanagement, bijna een derde van het senior management (32,2 %), meer dan een kwart van de raden van bestuur (26,9 %) en een kwart van de uitvoerende comités (25,4 %). Algemeen maakten vrouwen meer dan de helft (52,8 procent) uit van het personeelsbestand in de Belgische financiële sector.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de financiële sector in 2022 zijn voorlopige doel op het vlak van genderevenwicht bereikt heeft. In het jaarverslag vindt u ook een overzicht van alle initiatieven en een overzicht van de evolutie van diversiteit op alle niveaus in de financiële sector in 2022.

Wo.Men in Finance telt vier jaar na zijn oprichting 55 aangesloten instellingen. De leden, bestaande uit banken, verzekeringsondernemingen en andere bedrijven die actief zijn in de financiële wereld en die meer d0an 90 % van de financiële sector vertegenwoordigen, blijven hun krachten bundelen om samen vooruitgang te boeken op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. 

📥 Download het jaarverslag op de website van Wo.Men in Finance

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven