Het logo van Assuralia

Premiebelastingen in Europa: Insurance Europe leidt u door een doolhof

Een bekende verzekeraar, Benjamin Franklin, die in 1752 aan de wieg stond van de nog steeds actieve “Philadelphia Contributionship”, geldt als auteur van de stelling dat “in this world nothing can be said to be certain except death and taxes”. Het jaarlijkse overzicht van premiebelastingen in Europa door Insurance Europe toont evenwel het tegendeel aan. Van de landen die deel uitmaken van Insurance Europe zijn er alvast vier die deze onzalige aanslag op verzekeringnemers niet kennen: Estland, Letland, Noorwegen en Turkije. De rest van Europa kent een bonte verzameling aan belastingen en heffingen, die allerminste geharmoniseerd zijn en dus een kluwen vormen voor verzekeraars die over de grens aan de slag willen, en een bron van inkomsten voor de uitgevers van overzichten van die maatregelen zoals Insurance Europe (de leden van Assuralia genieten wel korting).

De jongste editie van dit nuttige naslagwerk overloopt belastingen, die een niet te onderschatten rol spelen in de kansen die bepaalde producten in bepaalde landen genieten, vergezeld van randvoorwaarden in kleine lettertjes, want ook belastingregelingen staan bekend om hun veelheid aan koterijen. Denk maar aan de taks van 11 % op tak 23-producten in Oostenrijk, althans als de looptijd minder dan vijftien jaar bedraagt en de verzekeringnemer nog geen vijftig is.

De taksen variëren naargelang de bestemmelingen van de heffingen, die gaan van de schatkist tot waarborgregelingen, de lokale ombudsman of het verzekeringstoezicht (dat soms rechtstreeks aan de consument wordt aangerekend, zoals in Portugal of Polen), een Fonds voor hulp aan slachtoffers van jachtongevallen (Italië) of ter preventie van lawines (IJsland), of nog bij ons het Rode Kruis, en hun bedrag: een Belg die naar Spanje verhuist ziet de aanslag op de verplichte BA autoverzekering van 27,1 % van de premie terugvallen tot 9,65 %, wat wel een slok op je sangria scheelt. Hetzelfde voor die Bulgaarse truck die op onze wegen rijdt met een premietaks van amper 2 %, tegenover 12,5 % voor zware vrachtwagens bij ons. Polen scoort hoogst aantrekkelijk met alleen een zegelrecht aan één euro per polis.

Bepaalde beroepen genieten voor- of nadelen: in Nederland is de brede weersverzekering vrij van premietaks, in het Verenigd Koninkrijk ligt de taks hoger op een autoverzekering die je bij de dealer regelt of een reisverzekering via een reisbureau, wat kennelijk koppelverkoop ontraadt. En Frankrijk handhaaft in de brandverzekering nog een taks die teruggaat tot het Ancien Régime.

Om het niet te eenvoudig te maken kunnen de overheden nog allerlei regels toepassen over wanneer en aan wie de belasting betaald moet worden, al dan niet met een lijst van belastbare polissen als bewijs. Werk aan de winkel als iemand het ooit in zijn hoofd zou krijgen om een en ander Europees te harmoniseren. Verbaast het u als wij nog meegeven dat daar waar veel landen genoeg hebben aan twee pagina’s tabellen en uitleg, België en Duitsland de eer delen om zes pagina’s nodig te hebben om het allemaal uitgelegd te krijgen -zowaar een Europees record?

Bestellen kan via www.insuranceeurope.eu.


 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven