Het logo van Assuralia

Schuldsaldoverzekeringen: wettelijke maatregelen van kracht sinds begin 2015

Sinds begin 2015 zijn er wettelijke maatregelen van kracht die de schuldsaldoverzekering toegankelijker maken voor mensen met gezondheidsproblemen (zie artikelen 212 t.e.m. 224 van de wet betreffende de verzekeringen). Ze gelden voor schuldsaldoverzekeringen bij het afsluiten van een woonlening om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen. Het mag niet gaan om een tweede verblijf. Zo wordt het voor wie ernstig ziek is gemakkelijker om een eigen woning te kopen of te (ver)bouwen. In sommige gevallen geldt de regeling ook wanneer je al een woning hebt, maar die binnen een termijn van 2 jaar verkoopt.

  • Om je aanvraag te kunnen beoordelen, zal de verzekeraar je vragen om een medische vragenlijst in te vullen. Een verzekeraar mag alleen gebruik maken van een medische vragenlijst die vooraf is goedgekeurd door het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Zo ben je er zeker van dat de vragen die je moet beantwoorden nauwkeurig en relevant zijn en je privacy niet schenden.
  • Wanneer je een schuldsaldoverzekering aanvraagt, ontvang je binnen 15 dagen (nadat het dossier volledig is) een beslissing van je verzekeraar.
  • Als je verzekeraar een bijpremie of uitsluiting toepast of je een verzekering weigert, dan moet hij duidelijk en schriftelijk motiveren waarom hij dit doet. Je kan je verzekeraar ook bijkomende uitleg vragen, eventueel zelfs via je arts.
  • Als je niet akkoord gaat met de voorgestelde bijpremie, dan moet de verzekeraar een tweede mening vragen aan een herverzekeraar. Als de herverzekeraar uitkomt op een lagere bijpremie, dan moet de verzekeraar de bijpremie in die zin aanpassen.
  • Als je geen verzekering krijgt of een bijpremie moet betalen van meer dan 75% (0,75 keer de basispremie), dan kan je de beslissing van de verzekeraar laten onderzoeken door het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Dat is een onafhankelijke instantie samengesteld uit patiënten- en consumentenverenigingen en verzekeraars. Let wel, dit geldt enkel wanneer je een nieuwe verzekering aanvraagt en dus niet voor een lopend contract. Het Opvolgingsbureau zal nagaan of de beslissing verantwoord is rekening houdend met je medische situatie en de meest recente wetenschappelijke gegevens. Je ontvangt een antwoord binnen 3 weken (nadat het dossier volledig is). Als het Opvolgingsbureau van mening is dat je toch verzekerd kan worden of dat je verzekerd kan worden aan een lagere bijpremie, dan moet de verzekeraar, als hij je een verzekering aanbiedt, de bijpremie toepassen die het bureau voorstelt. 
  • Als de bijpremie hoger is dan 125% (1,25 keer de basispremie), dan wordt je bijpremie begrensd. Een compensatiekas (gefinancierd door de bank- en verzekeringssector) betaalt het deel boven 125% met een limiet van 800%. De kas betaalt dus in jouw plaats het deel van de bijpremie tussen 125% (1,25 keer de basispremie) en 925% (9,25 keer de basispremie). Je verzekeraar past deze begrenzing automatisch toe als hij een bijpremie vraagt. Je hoeft hiervoor zelf dus niets te ondernemen. Let wel, deze regeling geldt enkel als je je contract afsloot vanaf 31 december 2014.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven