Het logo van Assuralia

Waarborgen "Brand" en "Diefstal" in het kader van de autoverzekering

Wat dekt de waarborg brand?

Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door brand. Je kan de dekking brand, naargelang de verzekeraar, uitbreiden naar de schade door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt.

Het onderscheid met de brandverzekering van de woning

Er is duidelijk een onderscheid tussen de dekking van een woningverzekering (brandverzekering), waar de schade alleen maar gedekt is wanneer het voertuig als inhoud gezien wordt in een garage en dus niet op de weg, terwijl in een autoverzekering de dekking ruimer is naar zowel de garage toe als op de weg.

Wat dekt de waarborg diefstal?

De waarborg diefstal zorgt voor de vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal. Naargelang de verzekeraar, kan je deze dekking uitbreiden naar de situaties van diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.

Vrijstelling (franchise) en bepaling van de vergoeding

Op gebied van de toepassing van een vrijstelling en van bepaling van de vergoeding kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die opgenomen in de waarborg eigen schade.

Preventie tegen diefstal

Sommige verzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden stellen bij het onderschrijven van een diefstalverzekering. Zo kan de aanwezigheid van een garage aan de woning een invloed hebben op de evaluatie van het risico.

Maar meestal eist de verzekeraar, zeker als het om duurdere voertuigen gaat, dat je wagen een erkend beveiligingsysteem heeft. Meer daarover vind je op de website van het erkenningslabel INCERT.

5 dingen die je kan doen wanneer je wagen gestolen is

  1. Dien onmiddellijk klacht in bij de dichtstbijzijnde politiepost
  2. Geef de diefstal zo snel mogelijk en op een zeer precieze manier aan bij je verzekeraar
  3. Bij een gedeeltelijke diefstal, stal het voertuig binnen de snelst mogelijke tijd, of laat onmiddellijk herstellingen uitvoeren.
  4. Alle sleutels van het voertuig moeten op vraag overgemaakt worden.
  5. Bij diefstal van de sleutels dient onmiddellijk de garagehouder te worden bezocht voor een eventuele herprogrammering.

 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven