Het logo van Assuralia

Waarom zou je aan pensioensparen doen?

Om te genieten van een goed pensioen!

De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen. Het geld voor het wettelijk pensioen dat de Staat nu uitkeert, komt van wie nu actief zijn.

De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen. Het geld voor het wettelijk pensioen dat de staat nu uitkeert, komt van de werknemers die nu actief zijn. Maar er zijn verhoudingsgewijs steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkende mensen. Daardoor ontvangt de overheid enerzijds minder bijdragen van de werkende bevolking, en moet zij anderzijds steeds meer uitbetalen aan het gepensioneerde deel van de bevolking. Je begrijpt dat dit systeem meer en meer onder druk zal komen te staan.

Momenteel heeft een loontrekkende een gemiddeld wettelijk pensioen van 1.375 euro bruto per maand. Ter vergelijking: een rusthuis kost gemiddeld zo’n 1.824 euro per maand. Om te vermijden dat je levensstandaard na je pensionering zal dalen, kan je echter zelf al iets doen. Je kan een eigen spaarpotje aanleggen om je wettelijk pensioen aan te vullen en je levensstandaard op peil te houden na je pensionering. Bovendien kan je als belastingplichtige genieten van een fiscaal voordeel wanneer je geld opzij zet bij je verzekeraar. Zo betaal je eigenlijk minder voor hetzelfde eindresultaat.

 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven