Het logo van Assuralia

Wat dekt de waarborg "materiële of eigen schade aan het voertuig"?

Wat dekt de waarborg "materiële of eigen schade aan het voertuig"?

Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een verkeersongeval ongeacht je al dan niet in fout was. Sommige verzekeraars interpreteren het begrip “ongeval” ruim en kunnen andere oorzaken voor de schade, zoals vandalisme of het omkantelen van het voertuig ook aanvaarden.

Je was niet in fout voor het ongeval

Dan zal je verzekeraar “eigen schade” je vergoeden volgens de contractuele voorwaarden, mits aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise). De verzekeraar kan zich daarna keren tegen de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval om de vergoeding van de schade terug te vorderen.

Als verzekerde zal je jouw rechtsbijstandverzekering moeten aanspreken om die eventuele vrijstelling (franchise) terug te vorderen van de aansprakelijke voor het ongeval.

Je was in fout voor het ongeval

Dan zal de vergoeding op dezelfde manier gebeuren maar zal de eventuele vrijstelling (franchise) zal je niet kunnen terugvorderen.

Wat is een vrijstelling, ook wel "franchise" genoemd?

De vrijstelling (of franchise) is het deel van de schade dat je eventueel zelf moet dragen na een schadegeval. Is iemand anders aansprakelijk voor de schade, dan zullen de kosten gerecupereerd worden via de tegenpartij.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Er bestaan formules waarin de vrijstelling enkel van toepassing is onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij vandalisme of onder specifieke herstellingsvoorwaarden.

De bedragen van die vrijstelling kunnen uitgedrukt worden in vaste bedragen maar meestal vind je een bepaald percentage terug dat toegepast wordt op de cataloguswaarde van je voertuig of op het bedrag van de vergoeding.

Hoe zal de schade vergoed worden?

Bij gedeeltelijke schade: het factuurbedrag van de herstelling
Is er slechts “gedeeltelijke schade”, dus geen totaal verlies, dan komt de vergoeding overeen met het bedrag vermeld op de herstellingsfactuur.

Bij totaal verlies: werkelijke of aangenomen waarde?

In geval van “totaal verlies” zal je in functie van je contract vergoed worden voor de ‘werkelijke waarde’ of de ‘aangenomen waarde’.

De werkelijke waarde is de waarde van het voertuig net voor het ongeval. De ‘aangenomen waarde’ is een vergoeding op basis van een formule bepaald in het contract. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven