Het logo van Assuralia

Wie is verzekerd door de familiale verzekering?

Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die je zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:

 • jouw samenwonende echtgenoot
 • alle bij jou inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven
 • het huispersoneel en de gezinshulp
 • personen die belast zijn met de bewaking van jouw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

Familiale BA-polissen zijn aangepast aan de realiteit van het hedendaagse leven en kunnen ook de aansprakelijkheid dekken van onder andere:

 • jouw samenwonende partner
 • personen die bij jou inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk
 • jouw minderjarige kinderen en die van jouw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij jou
 • personen die economisch afhankelijk zijn van jou, van jouw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij jou
 • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder de hoede staan van een verzekerde die bij jou inwoont
 • personen die tijdelijk bij jou verblijven tijdens de vakantie of tijdens familiale of uitzonderlijke evenementen 
 • ...

Kijk goed de algemene voorwaarden van jouw polis na om te weten of jouw polis aangepast is aan jouw bijzondere situatie!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven