Het logo van Assuralia

Wie vergoedt de schade bij betogingen?

Wanneer een betoging uit de hand loopt en tot rellen leidt, kunnen de woningen, handelszaken en voertuigen die zich op de route van de betogers bevinden in meerdere of mindere mate schade oplopen. Vergoeden de verzekeringen die schade? In welke gevallen? Een woordje uitleg ...

Schade aan woningen en winkels

Wie in een zone woont waar betogingen plaatsvinden, of daar een winkel uitbaat, kan zo nodig op zijn brandverzekering rekenen. Deze verzekeringspolis dekt de schade die je gebouw oploopt bij rellen, volkstoelopen, terreurdaden, sabotage of arbeidsconflicten. Ze omvat standaard een dekking tegen glasbreuk en vergoedt dus de kosten voor het vervangen van gebroken ramen of etalageramen.

Veroorzaakt een voetzoeker brand in je woning of winkel, dan wordt ook die schade vergoed.

Bij diefstal van goederen uit een winkel dekt de brandverzekering de schade tot een bepaald vergoedingsplafond als de optie ‘diefstal van goederen’ werd onderschreven. Bij de aangifte van het schadegeval moet de verzekerde het nummer opgeven van het proces-verbaal dat na zijn klacht werd opgesteld.

Liep een winkel zoveel schade op dat deze enkele dagen moet sluiten, dan voorziet de brandpolis mogelijk in een vergoeding wegens bedrijfsschade via een dekkingsuitbreiding die (eventueel gedeeltelijk) het inkomensverlies dekt tot de commerciële activiteit kan worden hervat.

Nadat de brandverzekeraar de slachtoffers heeft vergoed, kan hij de kosten verhalen op de daders van de feiten als het gerecht die identificeert en veroordeelt.

Schade aan voertuigen

Bij schade aan voertuigen die geparkeerd staan langs het parcours van de betogers vergoedt de omniumautoverzekering de verzekerde. Deze polis omvat een dekking tegen vandalisme.

Denk wel aan de volgende uitsluiting: begeeft een manifestant zich met zijn auto in de betogende massa met schade aan de auto tot gevolg, dan komt zijn omniumverzekering niet tussen in de herstellingskosten. Deelname aan betogingen en rellen is een van de uitsluitingsgronden in een autoverzekeringsovereenkomst.

Of het nu gaat om schade aan een woning, een winkel of een voertuig: de aangifte van het schadegeval bij de brand- of autoverzekeraar moet zo snel mogelijk gebeuren en vergezeld gaan van zoveel mogelijk bewijsstukken, waaronder foto’s. De verzekeraar stuurt zo nodig een expert om de schade vast te stellen en zal een verslag opstellen voor de bepaling van het bedrag van de schadevergoeding. De eventuele vrijstelling of franchise waarin de polis voorziet, wordt hiervan afgetrokken.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven