Het logo van Assuralia

FAQ

Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

FAQ

Verzekeraars stemmen hun premies af op het risico. Bij individuele verzekeringen kan het bijgevolg zijn dat een erg hoge BMI maakt dat de premie hoger ligt.

De premie voor bijvoorbeeld je brandverzekering zal uiteraard niet veranderen, maar voor verzekeringen waarbij jouw gezondheid een rol speelt, kan dat wel het geval zijn. Denk maar aan een individuele hospitalisatieverzekering of een levensverzekering waarin een overlijdensdekking zit (bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering).

Verzekeraars evalueren je gezondheidstoestand aan de hand van de medische informatie die je hen aanreikt. Als daaruit blijkt dat je meer kans maakt op medische risico’s (bijvoorbeeld bij een te hoge BMI), kan de verzekeraar een hogere premie vragen.

Hoe vraagt de verzekeraar deze informatie op?

Dit gebeurt doorgaans aan de hand van een vragenlijst en/of een medisch onderzoek.

Je vindt hier een brochure over de bescherming van je medische gegevens bij de verzekeraar.

Let wel: Wanneer grote groepen zich gezamenlijk verzekeren, zoals bij een hospitalisatieverzekering via de werkgever, speelt het individuele risico geen rol. Dan gaat de verzekeraar uit van gemiddelden die representatief zijn voor de betrokken groep.


 • Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?
 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven