Het logo van Assuralia

FAQ

Kan ik als zelfstandige aanvullend sparen via een verzekering om na mijn pensionering mijn levensstandaard te behouden?

FAQ

Als zelfstandige krijg je in België maar een laag wettelijk rustpensioen. Gelukkig kan je bij je verzekeraar terecht voor een oplossing. Verzekeraars bieden immers een aantal formules op maat van zelfstandigen aan waarmee die een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, bijvoorbeeld het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

Bovendien kan je een fiscaal voordeel genieten op de premies voor de opbouw van zo’n aanvullend pensioen.

De overheid heeft één algemene voorwaarde geformuleerd om van dit fiscaal voordeel te genieten: de som van je wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen mag niet meer bedragen dan 80% van uw laatste normale bruto jaarloon. Daarnaast kunnen er naargelang de formule specifieke bijkomende regels gelden.


  • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven