Het logo van Assuralia

FAQ

Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?

FAQ

De geboorte van je zoon of dochter, een echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, enzovoort: deze gebeurtenissen in je privéleven kunnen gevolgen hebben voor het aanvullend pensioen, en meer bepaald voor de begunstigingsclausule van je overlijdensdekking. Op de jaarlijkse pensioenfiche zie je of er een overlijdenswaarborg is. Het pensioenreglement beschrijft wie de begunstigden zijn. Dit zijn meestal je echtgenoot of wettelijke partner, ofwel je kinderen. Veelal mag je zelf bepalen wie het geld toekomt bij jouw overlijden. Meerdere mensen aanduiden kan ook. Dit principe van “begunstigden aanduiden” geldt ook bij andere vormen van levensverzekeringen.

Wanneer je gezinssituatie wijzigt, is het dus belangrijk om ook je begunstigingsclausule hierop af te stemmen.

In sommige pensioenplannen is het overlijdenskapitaal afhankelijk van de samenlevingsvorm en het aantal kinderen. Het verzekerde overlijdenskapitaal verhoogt wanneer je gaat huwen/wettelijk samenwonen of een zoon/dochter krijgt. Wanneer je zo’n gezinswijziging meedeelt aan je werkgever, licht deze de groepsverzekeraar hierover automatisch in.

Het is je werkgever die de overlijdensdekking in je groepsverzekering vastlegt. Je kan de hoogte van deze dekking niet of, in sommige gevallen, in zeer beperkte mate zelf bepalen. Als je een hoger overlijdenskapitaal voor je nabestaanden wil voorzien, moet je op eigen initiatief een bijkomende individuele levensverzekering afsluiten. Desgewenst kan je voor meer informatie hierover terecht bij je verzekeringstussenpersoon.


 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven