Het logo van Assuralia

FAQ

Welke keuzes heb ik bij de aansluiting?

FAQ

Als je werkgever of sector een pensioenplan heeft voorzien voor de personeelscategorie waartoe jij behoort, word je daarbij automatisch aangesloten. Je kan steeds op mypension.be of bij je werkgever het pensioenreglement opvragen dat de verschillende elementen van het aanvullende pensioenplan beschrijft.

Als je via een andere werkgever of sector al een aanvullend pensioen hebt opgebouwd, kan je indien gewenst je reserves overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever of sector. Ga in dat geval wel na wat de gevolgen van deze overdracht zijn voor je overlijdensdekking en voor je pensioenkapitaal. Vraag indien nodig meer informatie aan de betrokken verzekeraar.

Daarnaast is het belangrijk om bij de aansluiting na te gaan wie je begunstigden bij een vroegtijdig overlijden (kunnen) zijn. De meeste pensioenplannen voorzien immers in een uitbetaling indien je zou overlijden vóór je pensionering. Het pensioenreglement beschrijft dan wie de begunstigden zijn. Dit zijn meestal je echtgenoot of wettelijke partner, ofwel je kinderen. Doorgaans kan je ook zelf bepalen wie het geld toekomt bij jouw overlijden. Meerdere mensen aanduiden kan ook. Dit principe van “begunstigden aanduiden” geldt ook bij andere vormen van levensverzekeringen. Contacteer voor eventuele aanpassingen de personeelsdienst van je werkgever.

Sommige pensioenplannen voorzien ook keuzemogelijkheden voor het overlijdenskapitaal. Hoe hoger de overlijdensdekking, hoe lager het uiteindelijke pensioenkapitaal dat je zal ontvangen.


 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?
 • Met welke formules kan ik als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?
 • Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?
 • Hoe wordt je aanvullend pensioen belast als je een voorschot opnam ter financiering van vastgoed?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken als ik ga (ver)bouwen?
 • Wat als mijn functie of tewerkstellingsgraad wijzigt?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Wat als de samenstelling van mijn gezin wijzigt?
 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?
 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?
 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?
 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?
 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?
 • Wat zijn de gevolgen van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven