Het logo van Assuralia

FAQ

Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?

FAQ

De wetgeving eist dat alle verzekeraars die in België de tak "Brand Eenvoudige Risico's" beoefenen, de dekking van de door hen aangeboden verzekeringsovereenkomsten uitbreiden tot de natuurrampen.

Het gaat dus niet om de vraag of delen van die dekking al dan niet in de overeenkomsten moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld volgens de waarschijnlijkheid dat een bepaalde natuurramp zich al dan niet voordoet. Het gaat immers om een verplichte dekking in de brandverzekering, die zelf niet wettelijk verplicht is. Dat geldt overigens al voor andere gevaren die systematisch in de brandverzekering zijn opgenomen, zoals storm of aanslagen en arbeidsconflicten.

De wetgever heeft voor die dekking geen prijs vastgesteld. Er heerst dus concurrentie onder de verzekeringsondernemingen, die een premieschaal kunnen vastleggen die de kans op schade voor die dekking weergeeft, of een uniforme prijs kunnen bepalen die voor al hun klanten geldt. Het staat die ondernemingen ook vrij om, bovenop wat wettelijk is voorgeschreven, aanvullende dekkingen aan te bieden en daar in de premies rekening mee te houden.

Tariferingsbureau Natuurrampen

Omdat de wetgever ervoor wil zorgen dat alle bestaande gebouwen verzekerbaar zijn, heeft ze een Tariferingsbureau opgericht dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verzekeraars en van de consumenten. Dat Bureau moet het tarief vaststellen voor de risico's die de verzekeraars weigeren te dekken omdat ze in te grote mate aan een in de wet bedoelde natuurramp (90 € voor een gebouw van 100.000 €) zijn blootgesteld. Dat tarief is vastgesteld op 0,9 pro mille van het verzekerde kapitaal. Zodoende is dat ook de maximumprijs voor de wettelijke dekking.

De wetgever heeft de verzekering tegen natuurrampen verplicht gemaakt via de brandverzekeringen "eenvoudige risico's" om tussen alle verzekerden een vorm van solidariteit te organiseren; hierdoor kan een schadevergoeding gegarandeerd worden in geval van schade aan de meest blootgestelde gebouwen, waarvoor tot nu toe een beroep moest worden gedaan op een ontoereikend geachte tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Om de relatieve impact te berekenen van de premie die met de nieuwe dekking overeenkomt, is het nodig de kenmerken van de aanvankelijke dekkingen te kennen. Het evenredig aandeel van de nieuwe dekkingen in de totale prijs zal echter afhangen van de omvang van de basisdekkingen: het zal groter zijn voor een polis die beperkte dekkingen bevat dan voor een polis die bijvoorbeeld uitgebreid is tot diefstal en andere aanverwante risico's.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven