Het logo van Assuralia

FAQ

Moet een kotstudent een brandverzekering afsluiten?

FAQ

Wanneer je als student op kot gaat, ben je zoals iedere huurder aansprakelijk voor schade die je aanricht aan het gebouw waarin je huurt of aan derden, bijvoorbeeld wanneer het schadeval (brand, rook, waterschade …) een aanpalend gebouw treft. Daarom is een dekking van deze aansprakelijkheid nodig. Gelukkig biedt de brandverzekering van je ouders die doorgaans in de vorm van een extra waarborg. Check dit voor de zekerheid even met de brandverzekeraar of tussenpersoon;

Wanneer is een kotstudent aansprakelijk?

Bij schade aan je kot ben je volgens de wet burgerlijk aansprakelijk tenzij je kunt bewijzen dat je niet voor de schade verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld omdat ze het gevolg is van een constructiefout of gebrekkig onderhoud van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan waterschade als gevolg van verroeste waterleidingen. De huurdersaansprakelijkheidsdekking voor je kot waarin de brandverzekering van de ouders voorziet, is dus zeker geen overbodige luxe. Bij schade aan het studentenkot zul jij namelijk moeten instaan voor de kosten van de herstellingswerken (maar dat doet de brandverzekering dan voor jou).

Wat met de inboedel?

Naast de burgerlijke aansprakelijkheid van de kotstudent, is het zinvol om na te gaan of de brandverzekering van de ouders ook de persoonlijke spullen van de kotstudent dekt – wat meestal wel het geval is. In de brandverzekeringspolis wordt veelal verwezen naar de ‘inhoud’ of ‘inboedel’.

Een kotstudent heeft meestal geen waardevolle meubelen, maar let op met waardevolle elektronische toestellen, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, camera’s, fototoestellen … Veel brandverzekeringen hanteren een plafondbedrag en vaak ook een aparte berekeningswijze voor de vergoeding van dergelijke toestellen. Het feit dat zoon- of dochterlief op kot gaat, is misschien een goede gelegenheid om eens na te gaan wat er op dat vlak geregeld is qua dekking. Vind je deze niet toereikend, neem dan contact op met je brandverzekeraar om te bekijken of extra dekking mogelijk is.

Student op eigen benen

Sommige jongeren vliegen op zeer jonge leeftijd al uit. Zo zijn er studenten die hun eigen boontjes doppen en het ouderlijk huis volledig verlaten hebben. In dat geval wordt je huurdersaansprakelijkheid niet gedekt via de brandverzekering van je ouders. Je hebt er dan alle belang bij om zelf een brandverzekering af te sluiten die je huurdersaansprakelijkheid dekt. Om hiervoor geen te hoge premie te betalen, vergelijk je het best verschillende voorstellen qua dekkingen, uitsluitingen, franchises en premiebedrag.

In het buitenland op kot

Wie in het buitenland op kot zit, is soms nog gedekt via de brandverzekering van de ouders, maar er kunnen dan beperkingen gelden qua periode of landen.

Lees meer over verzekeringen in het kader van een buitenlandse opleiding/stage of internationale uitwisseling in de FAQ “Onze zoon gaat met Erasmus een half jaar in het buitenland studeren; hoe zit dat met de verzekeringen?”.

Zodra je een kot gevonden hebt, nemen je ouders in ieder geval het best even contact op met hun verzekeraar of tussenpersoon om er zeker van te zijn dat je aansprakelijkheid als kothuurder en de bezittingen op je kot voldoende gedekt zijn.


  • Komt de verzekering tussen na een “sac-jacking”?
  • Ben ik verzekerd wanneer tijdens een overval op straat waardevolle spullen (portefeuille, juwelen,…) worden gestolen ?
  • Uit vrees voor de financiële crisis heeft een van mijn kennissen al haar spaargeld van haar rekeningen gehaald en bewaart ze dit nu thuis. Is het verstandig zoveel geld in huis te hebben en wat als er zich een schadegeval voordoet (brand, diefstal,…)?
  • Hoe kan ik mijn unieke verzameling oude en nieuwe elektrische treintjes correct laten verzekeren?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven