Het logo van Assuralia

FAQ

Onze zoon gaat met Erasmus een half jaar in het buitenland studeren; hoe zit dat met de verzekeringen?

FAQ

Wie voor langere tijd naar het buitenland gaat, moet dat aan zijn ziekenfonds melden. Voor studenten dienen bepaalde formulieren ingevuld zodat de ziekteverzekering in orde blijft gedurende die periode.

De Belgische universiteiten beschikken meestal over een collectieve ongevallenverzekering voor hun studenten op hun campussen. Deze verzekering loopt door tijdens het verblijf op een buitenlandse campus. Check de precieze inhoud van deze dekking even bij jullie universiteit of hogeschool.

Een student begeeft zich echter ook buiten de campus van een universiteit. Als hij zich in het verkeer begeeft, bestaat altijd de kans op een ongeval. Bestuurt de student een auto dan vormt dat geen probleem: de verplichte autoverzekering is geldig in alle Europese landen en nog een aantal daarbuiten. In welke landen precies staat vermeld op je verzekeringsbewijs, de “internationale verzekeringskaart".

Studenten verplaatsen zich echter meestal te voet of met de fiets. Het kan gebeuren dat ze zelf een ongeval veroorzaken en schade aan derden berokkenen. Als dat gebeurt, beschik je maar beter over een familiale verzekering, die je zal bijstaan om je te verdedigen en de gedekte schade (ook andere dan in het verkeer) aan derden te vergoeden. Deze verzekering geeft dekking in heel Europa, en vaak zelfs wereldwijd.

Ook de eventuele hospitalisatieverzekering is vaak geldig in heel de Europese Unie. De vuistregel is: wanneer het Riziv tussenbeide komt voor zorgen in het buitenland (met andere woorden wanneer het OK is voor je ziekenfonds) treedt ook de hospitalisatieverzekering in actie.

Voor bijstand in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, waarbij soms repatriëring nodig kan zijn, beschik je best over een reisbijstandverzekering. De hierin gespecialiseerde verzekeraars beschikken tegenwoordig over specifieke formules voor studenten die naar het buitenland gaan studeren. Info vind je via hun websites of via jouw gebruikelijke contactpersoon inzake verzekeringen.

Wat betreft de aansprakelijkheid voor het studentenkot en de inhoud ervan, hoef je je evenmin zorgen te maken. Wanneer het ouderlijk huis in België verzekerd is, dan is ook het studentenkot in België of in het buitenland (meestal beperkt tot de landen van de Europese Unie) verzekerd.  De verzekering van de ouders dekt soms ook de inhoud van het kot, de goederen die aan de student toebehoren tegen brand en diefstal, weliswaar in beperkte mate. We bevelen graag aan dit even in de algemene voorwaarden van je polis brandverzekering na te lezen of na te vragen bij je verzekeraar.

Preventie blijft natuurlijk een zeer belangrijk gegeven ongevallen of schade te voorkomen: hou het dus voorzichtig en beveilig jouw waardevolle goederen.


Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven