Het logo van Assuralia

Autoverzekering

Autoverzekering

De verplichte BA Autoverzekering

Een autoverzekering afsluiten die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt is in België wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt. Deze verzekering vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen toebrengt. Ook indien je een aanhangwagen gebruikt, let je er best op dat die verzekerd is.

De minimumvoorwaarden waaraan de BA autoverzekering moet voldoen zijn wettelijk bepaald.

Welke schade vergoedt de BA Autoverzekering en aan wie?

De BA Autoverzekering vergoedt de schade die je toebrengt aan ‘derden’. Dit is iedere persoon aan wie je schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht hebt: de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder, enzovoort.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van jouw wagen veroorzaakt aan anderen,.

Werd je voertuig gestolen of is je voertuig met geweld in het bezit gekomen van een andere bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. Eventuele slachtoffers worden dan vergoed via het waarborgfonds.

Indien een bestuurder zelf aansprakelijk is voor de schade, zal zijn of haar eigen schade niet vergoed worden door de BA Autoverzekering. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering of de omniumverzekering.

Indien een zwakke weggebruiker slachtoffer is van een motorrijtuig ongeval maar zelf aansprakelijk is voor het ongeval dan bepaalt de wet dat hij of zij vergoed moet worden voor de lichamelijke schade.De schade die een zwakke weggebruiker door het ongeval veroorzaakte aan anderen, blijft wel voor zijn of haar rekening. Die aansprakelijkheid kan hij dekken door een familiale verzekering aan te gaan.

Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Welke soorten schade worden vergoed?

De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade.

Dat kan dus gaan om verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, esthetische schade (vb littekens) en morele schade. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed.

Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed. 

Checklist

 • Checklist: Telework

  Sinds de coronaviruscrisis werken wij met z’n allen veel meer van thuis uit. Het lijkt erop dat telewerken een blijver wordt. Check daarom waar je zoal rekening mee kan en moet houden wanneer je telewerkt.
 • Checklist: Ik ben ontslagen

  Op zoek naar zekerheid Je job verliezen betekent vaak dat extra’s die je als werknemer genoot niet verder doorlopen. Meestal ga je zelf moeten uitmaken hoe het verder moet. Voor sommige verzekeringszaken kan je terecht bij de personeelsdienst van je vorige werkgever, een aantal aspecten bespreek je met je verzekeraar.

Brochure(s)

 • BA Autoverzekering
  Autoverzekering- Rechtsbijstandverzekering auto

  BA Autoverzekering, zo doe je het.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven