Het logo van Assuralia

Conventie Aanrijding door Voertuigen

De conventie bestaat in een directe regeling waarbij de brandverzekeraar rechtstreeks zijn eigen verzekerde vergoedt in het kader van vermelde dekking. Deze betaling gebeurt voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij, zijnde de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig dat de schade heeft aangebracht. Deze overeenkomst heeft het voordeel dat de schadelijdende partij niet nogmaals het slachtoffer wordt bij discussies over de aansprakelijkheden.

Download de tekst van de conventie

Bekijk de lijst van de Toegetreden verzekeringsondernemingen

Historiek

Deze overeenkomst is ontstaan op 1 april 1994 en betreft de in de brandverzekeringscontracten opgenomen dekking “Aanrijding door Voertuigen” met betrekking tot de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw door een aanrijdend voertuig.

De conventie bestaat in een directe regeling waarbij de brandverzekeraar rechtstreeks zijn eigen verzekerde vergoedt in het kader van vermelde dekking. Deze betaling gebeurt voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij, zijnde de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig dat de schade heeft aangebracht. Deze overeenkomst heeft het voordeel dat de schadelijdende partij niet nogmaals het slachtoffer wordt bij discussies over de aansprakelijkheden.

Intussen is 97 % van de markt inzake autoverzekering, die geacht wordt in de schade te moeten tussenkomen, tot deze overeenkomst toegetreden.

Als men wil kunnen genieten van de voordelen van deze overeenkomst is het bijgevolg van belang na te gaan of de eigen brandverzekeraar wel degelijk in de lijst staat van de Toegetreden verzekeringsondernemingen.

Procedure

De werking van deze overeenkomst is eenvoudig. De brandverzekeraar zal voor rekening van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid auto van het aanrijdende voertuig, de expertise van de schade aan het gebouw van zijn verzekerde laten uitvoeren en tevens zelf overgaan tot vergoeding van zijn verzekerde voor zover aan de voorwaarden is voldaan die terug te vinden zijn in de tekst van de overeenkomst.

Belangrijk is dat de schadelijdende partij hier door zijn eigen verzekeraar vergoed wordt en zich niet dient te richten tot de tegenpartij.

De brandverzekeraar zal de vergoeding realiseren volgens de modaliteiten van zijn contract, hetgeen doorgaans betekent dat de bepaling ervan in nieuwwaarde zal geschieden, terwijl de verantwoordelijke partij in gemeen recht enkel de werkelijke waarde zou vergoeden, hetgeen gunstig uitvalt voor het slachtoffer.

De schadevergoeding die echter niet binnen het brandcontract valt (wettelijke vrijstelling, uitsluiting van waarborg, …) zal door de brandverzekeraar aanvullend worden vergoed voor rekening van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid auto maar dan volgens de gemeen recht regels.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van een Toepassingscommissie waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze geschillen kunnen slechts aan de Toepassingscommissie worden voorgelegd wanneer de schadelijdende partij op voorhand vergoed werd. Het is dus duidelijk dat de vergoeding van de slachtoffers op de eerste plaats staat om daarna pas geschillen tussen verzekeraars te gaan behandelen. Bij problemen binnen de toepassing van deze conventie kan de verzekerde ook beroep doen op de tussenkomst van de Toepassingscommissie. Het volstaat hiervoor een gemotiveerd dossier (gegevens over de verzekeraar, polisnummer, probleemstelling, argumentatie, …) in te sturen naar Assuralia ter attentie van deze commissie. Dit is een waarborg voor het slachtoffer dat de conventie door de verzekeraars wordt toegepast.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven