Het logo van Assuralia

Conventie BA Auto / BA Uitbating

De conventie bestaat in een voorlopig beheer van de schaderegeling door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Auto totdat uitgemaakt is welke verzekeraar uiteindelijk de schade dient te dragen. Deze overeenkomst heeft het voordeel dat de schadelijdende partij niet nogmaals het slachtoffer wordt bij voornoemde discussies.

De tekst van de conventie

Lijst van de toegetreden ondernemingen

Historiek

Deze overeenkomst is ontstaan op 1 maart 1994 en betreft de geschillen die kunnen ontstaan in de tenlasteneming van schadegevallen tussen een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Motorrijtuigen en een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating.

De conventie bestaat in een voorlopig beheer van de schaderegeling door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Auto totdat uitgemaakt is welke verzekeraar uiteindelijk de schade dient te dragen. Deze overeenkomst heeft het voordeel dat de schadelijdende partij niet nogmaals het slachtoffer wordt bij voornoemde discussies.

Intussen staat 92 % van de markt inzake autoverzekering, die geacht wordt het initiatief te nemen vermeld op de lijst van de Toegetreden verzekeringsondernemingen.

Procedure

De werking van deze overeenkomst is eenvoudig. De verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen zal in geval van betwisting, tot maximum € 25.000 de schade vereffenen voor rekening van wie het behoort voor zover aan de voorwaarden bepaald in deze conventie voldaan is : tekst van de overeenkomst BA Auto/BA Uitbating.

Belangrijk is dat de schadelijdende partij hier niet dient te wachten tot dat er uitgemaakt is welke verzekeraar uiteindelijk de schade moet dragen.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van een Toepassingscommissie waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze geschillen kunnen slechts aan de Toepassingscommissie worden voorgelegd wanneer de schadelijdende partij op voorhand vergoed werd. Het is dus duidelijk dat de vergoeding van de slachtoffers op de eerste plaats staat om daarna pas geschillen tussen verzekeraars te gaan behandelen. Bij problemen binnen de toepassing van deze conventie kan de verzekerde ook beroep doen op de tussenkomst van de Toepassingscommissie. Het volstaat hiervoor een gemotiveerd dossier (gegevens over de verzekeraar, polisnummer, probleemstelling, argumentatie, …) in te sturen naar Assuralia ter attentie van deze commissie. Dit is een waarborg voor het slachtoffer dat de conventie door de verzekeraars wordt toegepast.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven