Het logo van Assuralia

Conventie Militairen 2006

Met Defensie had de verzekeringssector in 2006 een conventie afgesloten om militairen en niet-militairen die deelnemen aan een buitenlandse zending van het Belgisch leger, duidelijkheid te verschaffen over de levensverzekering die ze hadden afgesloten. Verzekerden werden uitgenodigd om vóór hun vertrek op missie contact te hebben met de verzekeraar om op voorhand informatie uit te wisselen over de draagwijdte van de verzekeringsdekking en eventuele bijpremies tijdens hun missie. Deze conventie zal geleidelijk uitdoven vanaf 1 juli 2021 wanneer een nieuwe conventie in werking treedt.

Downloads

Tekst van de overeenkomst

Toelichting bij de overeenkomst

Lijst van de aangesloten verzekeraars

Overzicht lopende en toekomstige buitenlandse zendingen

Europa  

Naam Risicoklasse Van Tot
ROU-Team BELLO-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023okt 2023
EUFOR-ALTHEA-23/00Waarnemingsinzetapr 2023juli 2023
FLF ROU-BG CATSG-23/00Waarnemingsinzetjuni 2023nov 2023
 FLF ROU-BG IA-23/07Waarnemingsinzetjuni 2023nov 2023
UKR-Forces_Sp-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
UKR-Golden Trident-23/06Waarnemingsinzetmei 2023aug 2023
UKR-Golden Trident-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023jun 2023
UKR-Golden Trident-23/01Waarnemingsinzetjan 2023maa 2023
SAG U-CJSOTF 10-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
SAG U-BDA-22/11Waarnemingsinzetnov 2022feb 2023
    
MINUSMA_BELSAT-22/11Waarnemingsinzetokt 2022feb 2023
UNTSO-Observers-23/00Waarnemingsinzetjul 2023juli 2024
    
    
BALT-Team Bello-22/11Waarnemingsinzetnov 2022jan 2023
eVA-MMU-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
eVA-NAEW&CF-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
eVA-PED Cell-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
eVA-JFAC-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
eVA-Team Bello-23/01Waarnemingsinzetjan 2023apr 2023
eVA_Team Bello-22/09Waarnemingsinzetokt 2022jan  2023
DEU-LOPOSTDAM-23/00Waarnemingsinzetokt 2022april 2024
DEU-LO CPC SOCEUR-22/11Waarnemingsinzetnov 2022feb 2023
DEU-LO CPC SOCEUR-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
    
UKR_Forces_Sp-22/02Waarnemingsinzetfeb 2022tbd
NRF_VJTF-22/03Waarnemingsinzetmaa 2022tbd
FRA-LO_AGATHE-23/00Waarnemingsinzetnov 2022dec 2023
 Waarnemingsinzet  
EUNAVFORMED-FHQ-23/00Waarnemingsinzetjan 2022jan  2024
EUNAVFORMED-FHQ_22/00Waarnemingsinzetjan 2022dec 2022
    
LUX-SEDAL-22/00Waarnemingsinzetjul 2022jul 2022
BEL-Emergency Shelter Support-22/12Waarnemingsinzetdec 2022dec 2022
SNF-VJTF-23/08Waarnemingsinzetaug 2023dec 2023
SNF-VJTF-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023jul 2023
SNF-VJTF-23/01Waarnemingsinzetjan 2023feb 2023
SNF-SNMCMG2-22/08Waarnemingsinzetaug 2022dec 2022
SNF_SNMCMG1-23/01Waarnemingsinzetjan 2023maa 2023
OIR-EPIE-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
LTU-OBP IO Course-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023maa 2023
LTU-OBP AWC-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023apr 2023
LTU-BALTIC PEGASUS-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023okt 2023
LTU-BALTIC PEGASUS-23/04Waarnemingsinzetmaa 2023juli 2023
LTU-BALTIC PEGASUS-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
LTU-BALTIC PEGASUS-23/01Waarnemingsinzetjan 2023feb 2023
LTU-eFP-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
LTU-eFPWaarnemingsinzetsept 2021jan 2022
EUMAM-UA EOD-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023juni 2023
EUMAM-UA MPCC-23/00Waarnemingsinzetapril 2023dec 2023
EUMAM-UA_LO IDCC-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
EUTM-MLI_ATF-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
EUTM-MLI_ETTF-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
EUTM-MLI_ETTF-22/00Waarnemingsinzetjan 2022jan 2023
EUTM-MLI_MHQ-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2022
EUTM-MLI_MHQ-22/00Waarnemingsinzetjan 2022jan 2023
FLF ROU –IA BFCE- 23/08  WaarnemingsinzetAug-23Jan-24
OIR-IPC-23/07  WaarnemingsinzetJul-23maart 24
LTU- BALTIC PEGASUS-23/08 WaarnemingsinzetAug-23okt 23
LTU- BALTIC PEGASUS-23/09WaarnemingsinzetSep-23Nov-23
SNF-VJTF-23/08 WaarnemingsinzetAug-23Dec-23
BEL-MCMV TRG-23/00  WaarnemingsinzetSep-23Dec-23
UKR- Trident Justice- 04 WaarnemingsinzetSep-23Sep-23
MPEP-TF MARNE-23/09 WaarnemingsinzetSep-23Jun-24
ATALANTA-OHQ-24/00  WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
EUMAM-UA-24/00  WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
OSG-BELPart-23/11WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
MINUSMA-BELSAT-23/10 Waarnemingsinzetokt 23mei 24
FLF ROU-BG CATSG-23/10Waarnemingsinzetokt-23maart 24
LTU- BALTIC PEGASUS-23/10Waarnemingsinzetokt-23Nov-23
DNK-F-16 TRG UKR-23/00Waarnemingsinzetokt -23Nov-23
EUFOR-ALTHEA-24/00WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
BEL-FORTTOPORT-23/10Waarnemingsinzetokt-23Nov-23
LTU-BAP-23/12  WaarnemingsinzetDec-23Apr-23
CYP-FwdElm-23/10 Waarnemingsinzetokt-23okt-23
LTU-BALTIC PEGASUS-23/11WaarnemingsinzetNov-23Dec-23
SAG U-CJSOTF 10-24/00  WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
PROTER-Floodings_WVL-23/11  WaarnemingsinzetNov-23Nov-23


 Afrika

Naam Risicoklasse  Van  Tot

 

 

   
PPMKANANGA-CTTHulpverlening  
FLF ROU-Constr Engr Sp-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023nov 2023
BDI-LSM-23/06Waarnemingsinzetjuli 2023dec 2023
GHA-FLINTLOCK-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
DAS_BAM-22/12Waarnemingsinzetdec 2022apr 2023
TZA-SACA-23/04Waarnemingsinzetapr 2023mei 2023
MLI-SACA-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023apr  2023
UNFMAC-UGA-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023juli 2023
UNMAS-Assessment SEN-23/03Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
UNMAS-MTT UGA-23/06Waarnemingsinzetjuni 2023juni 2023
UNMAS-MTT RWA-23/01Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
PPMRDC-IntelCourse-23/07Waarnemingsinzetjul 2023aug 2023
PPMFSE-Retraining 31Bde-23/04Waarnemingsinzetapr 2023aug 2023
PPMFSE-Retraining 31Bde-22/12Waarnemingsinzetdec 2022apr 2023
EUTM-MOZ-23/00Waarnemingsinzetfeb 2023dec 2023
EUTM_MOZ-22/10Waarnemingsinzetokt 2022feb 2023
TUN-SME_Exchange-23/08Waarnemingsinzetaug 2023aug 2023
TUN-Fmn TTC-23/05Waarnemingsinzetmei 2023mei 2023
TUN-Dog_Handling-23/05Waarnemingsinzetmei 2023mei 2023
TUN-Security-23/04Waarnemingsinzetapr 2023jun 2023
BEN-CPADD-23/10Waarnemingsinzetokt 2023dec 2023
BEN-CPADD-23/09Waarnemingsinzetsept 2023nov 2023
BEN-CPADD-23/05Waarnemingsinzetmei 2023jul 2023
BEN-CPADD-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023mei 2023
BEN-Support Garde Nationale-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023aug 2023
BEN-Projet PASPort-23/04Waarnemingsinzetapr 2023mei 2023
BEN-PAO Course-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023apr 2023
MOZ-SACA-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023april 2023
NER-CPT-23/06Waarnemingsinzetmei 2023juni 2023
NER-ENVR EPPAN-23/07Waarnemingsinzetjuli 2023aug 2023
NER-ENVR EPPAN-23/04Waarnemingsinzetapr 2023mei 2023
NER-Med Rft FRA R1-23/00Waarnemingsinzetjan 2023dec 2023
NER_ONN_CEFS-22/03Waarnemingsinzetapr 2022aug 2022
MCB-MOST-23/03Waarnemingsinzetmaa 2023apr 2023
MCB-Obangame Express-23/00Waarnemingsinzetjan 2023feb 2023
MRT-ENVR-CDG5S-23/11Waarnemingsinzetnov 2023dec 2023
MRT-ENVR-CDG5S-23/05Waarnemingsinzetmei 2023mei 2023
MRT-ENVR-CDG5S-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
MRT-ENVR-CDG5S-23/01Waarnemingsinzetjan 2023jan 2023
MAR-TCCC-23/07Waarnemingsinzetjuli 2023juli 2023
DCB-NAVSCIATTS-23/01Waarnemingsinzet jan 2023maa 2023
PPMNER-ESRE-23/05Waarnemingsinzetmei 2023jun 2023
NER-ONN CEFS-23/04Waarnemingsinzetapr 2023aug 2023
NER-ONN_CEFS-22/12Waarnemingsinzetdec 2022mei 2023
NER-ONN_CEFS-22/08Waarnemingsinzetaug 2022dec 2022
NER-ONN CMCF-22/08Waarnemingsinzetaug 2022sept 2022
NER-ONN-TTT-EODWaarnemingsinzetokt 2020nov 2021
NER-OpsNewNEROWaarnemingsinzetdec 2022dec 2023
ATALANTA-OHQ-23/00Waarnemingsinzetokt 2022dec 2023
MONUSCO_HQ-22/00Waarnemingsinzetjuli 2022juli 2023
DAS-BFA-23/08Beschermingsinzetjuli 2023dec 2023
DAS-BFA-23/04Beschermingsinzetapr 2023aug 2023
DAS_BFA-22/12Beschermingsinzetdec 2022maa 2023
DAS-BDI-23/04Beschermingsinzetmaa 2023jun 2023
DAS_BDI-22/12Beschermingsinzetnov 2022maa 2023
DAS-KIN-23/08Beschermingsinzetjuli 2023dec 2023
DAS-KIN-23/04Beschermingsinzetapr 2023aug 2023
DAS_KIN-22/12Beschermingsinzetnov 2022maa 2023
DAS-BAM-23/08Beschermingsinzetjuli 2023dec 2023
DAS-BAM-23/04Beschermingsinzetapr 2023 aug 2023
MINUSMA-BELSAT-23/07Passieve gewapende inzetjuli 2023nov 2023
MINUSMA-BELSAT-23/01Passieve gewapende inzetjan 2023mei 2023
MINUSMA-U2-23/00Passieve gewapende inzetdec 2022dec 2023
MINUSMA-U2-22/00Passieve gewapende inzetdec 2021maa 2023
MINUSMA-DEU_ISRCOY-22/00Passieve gewapende inzetjan 2022jan 2023
MINUSMA-HQ-23/00Passieve gewapende inzetjan 2023dec 2023
MINUSMA-HQ_22/00Passieve gewapende inzetjan 2022dec 2022
BEN-Support Garde Nationale-23/10Waarnemingsinzetokt 23Dec-23
BEN-Support Garde Nationale-23/10Waarnemingsinzetokt 23Dec-23
NER-ONN_CEFS-23/08 WaarnemingsinzetAug-23Dec-23
MCB-GANO-23/10Waarnemingsinzetokt 23okt 23
NER-ESRE-23/09 WaarnemingsinzetSep-23okt 23
COD-FFM Med Spt-23/09WaarnemingsinzetSep-23Sep-23
BEN-PAO Course-23/10Waarnemingsinzetokt 23okt 23
UGA-UNCAP_WOC-23/09 WaarnemingsinzetSep-23Sep-23
UNMAS-MTT RWA-23/11WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
UNMAS-MTT TZA-23/09WaarnemingsinzetSep-23okt 23
DAS-NER-23/09  BeschermingsinzetSep-23Dec-23
DAS-BAM-23/12BeschermingsinzetDec-23maa 24
EUTM-MOZ-24/00 WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
MCB-BoardingTeamTraining-23/11WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
MCB-MOST-23/12WaarnemingsinzetNov-23Dec-23
MCB-PHOENIX_EXPRESS-23/11 WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
DAS-BFA-23/12WaarnemingsinzetDec-23Apr-24
DAS-NER-23/12  BeschermingsinzetDec-23Apr-24
DAS-KIN-23/12BeschermingsinzetNov-23Apr-24
PPMFSE-Retraining 31Bde-23/12 WaarnemingsinzetDec-23Apr-24
BDI-DFACT-23/11WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
EUTM-MLI_MHQ-24/00WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
TZA-SACA-23/11 WaarnemingsinzetNov-23Nov-23
UNMAS-MTT_CMR-23/12WaarnemingsinzetNov-23Dec-23
TUN-Fmn_TTC-24/01  WaarnemingsinzetJan-24Feb-24

 
Azië / Midden-Oosten

DFACT-LEBANONHulpverlening 17/12/2014  
BFAST-TUR-23/02Waarnemingsinzetfeb 2023maa 2023
IRQ-NMI-23/00Waarnemingsinzetjuni 2023juni 2023
IRQ-OVP_BELSAT-23/01Waarnemingsinzetjan 2023mei 2023
AWACS-TAMT-OIR-23/00Waarnemingsinzetfeb 2023dec 2023
EMASOH-FHQ-23/01Waarnemingsinzetjan 2023juni 2023
OIR_CJTF_MLT-23/00Waarnemingsinzetdec 2022dec 2023
OIR-OVB-23/09Waarnemingsinzetsept 2023dec 2023
OIR-OVB-23/04Waarnemingsinzetapr 2023jul 2023
JOR-OGP-23/01Waarnemingsinzetjan 2023jan 2023
JOR_OGP-22/11Waarnemingsinzetokt 2022jan 2023
UNTSO-Observers-22/00Waarnemingsinzetjul 2022jul 2023
IRQ_ODF_21/08Waarnemingsinzet aug 2022nov 2023
IRQ_ODF_21/06Waarnemingsinzetmei 2022mei 2023
IRQ_ODF_21/04Waarnemingsinzetapr 2022juni 2023
LBN-LSM-23/04Waarnemingsinzetapr 2023apr 2023
IRQ-OVP_BELSAT-23/07Passieve gewapende inzetjuli 2023nov 2023
IRQ-OVP_BELSAT-22/10Passieve gewapende inzetokt 2022feb 2023
UAE-SACA-23/09 WaarnemingsinzetSep-23Nov-23
OIR-CJTF-MLT-24/00WaarnemingsinzetJan-24Dec-24
IRQ-OVP_BELSAT-23/10Waarnemingsinzetokt-23Feb-24
BFAST-ARM-23/10  Waarnemingsinzetokt-23okt-23
LBN-FwdElm-23/10Waarnemingsinzetokt-23okt-23
EMASOH-FHQ-24/00WaarnemingsinzetJan-24Dec-24


Amerika

Naam
 
 Risicoklasse
 
 Van Tot
USA-BELPart_USSOCOM-23/01Waarnemingsinzetjan 2023jul 2023
USA-BELPart_USSOCOM-22/00Waarnemingsinzetdec 2021feb 2023

 
Antartica

Naam
 
RisicoklasseVan
 
Tot

   
Overzicht beëindigde buitenlandse zendingen

Afrika

Naam
 
RisicoklasseVan
 
Tot


Azië / Midden-Oosten

Naam
 
RisicoklasseVan
 
Tot

ISAF AROCC
Passieve gewapende inzet   
HQ LO RC-N (Afghanistan)Passieve gewapende inzet   

 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven