Het logo van Assuralia

Conventie Militairen 2006

Met Defensie had de verzekeringssector in 2006 een conventie afgesloten om militairen en niet-militairen die deelnemen aan een buitenlandse zending van het Belgisch leger, duidelijkheid te verschaffen over de levensverzekering die ze hadden afgesloten. Verzekerden werden uitgenodigd om vóór hun vertrek op missie contact te hebben met de verzekeraar om op voorhand informatie uit te wisselen over de draagwijdte van de verzekeringsdekking en eventuele bijpremies tijdens hun missie. Deze conventie zal geleidelijk uitdoven vanaf 1 juli 2021 wanneer een nieuwe conventie in werking treedt.

Downloads

Tekst van de overeenkomst

Toelichting bij de overeenkomst

Lijst van de aangesloten verzekeraars

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven