Het logo van Assuralia

Conventie Onschuldige Slachtoffers

Om de vergoeding van slachtoffers van een verkeersongeval te versnellen in het kader van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA Auto, BA Familiale of BA Uitbating), hebben de verzekeraars de overeenkomst "Onschuldige slachtoffers" aangepast.

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 april 2020

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 april 2015

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 januari 2013

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 februari 2004

Lijst van de aangesloten verzekeringsondernemingen

1. De vergoeding van het onschuldige slachtoffer

Tenzij het slachtoffer een zwakke weggebruiker (inzittende van een voertuig, voetganger of fietser) is moet een bestuurder of ieder ander onschuldig slachtoffer de aansprakelijkheid aantonen van een derde om zijn schade te kunnen terugvorderen. Indien hij als onschuldig slachtoffer hier niet in slaagt omdat verschillende andere partijen de aansprakelijkheid betwisten, dan blijft hij volgens de wettelijke regels in de kou staan tot dat die aansprakelijkheden kunnen bepaald worden. Dit geldt ook bij een verkeersongeval tussen twee zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld bij een ongeval tussen twee fietsers of een fietser en een voetganger. Hierdoor kunnen naast BA Autoverzekeraars ook BA Privéleven verzekeraars of BA Uitbatingsverzekeraars aangesproken worden voor de toepassing van deze overeenkomst.

Om hieraan te verhelpen voorziet deze overeenkomst dat onschuldig slachtoffer (van wie zeker is dat hij op geen enkele manier aansprakelijk is voor het ongeval) zich kan wenden tot een verzekeraar - bepaald volgens de modaliteiten in de conventie - die binnen de gestelde termijn (3 maanden na de aanvraag) moet overgaan tot vergoeding. De uiteindelijke discussie rond de aansprakelijkheden berust daarna bij de betrokken verzekeraars die daarna onderling tot afrekening zullen komen.

Een zwakke weggebruiker kan echter geen beroep doen op dit facet van de conventie, tenzij voor zijn materiële schade, omdat de wet niet toelaat dat in die situatie gediscussieerd wordt over de aansprakelijkheden. De wet voorziet een automatische vergoeding die binnen de in diezelfde wet bepaalde vergoedingstermijnen moet worden betaald. Hier kan dus geen meerwaarde meer geboden worden.

2. Een minnelijke medische expertise voor onschuldige slachtoffers en zwakke weggebruikers

Wanneer de schade niet kan begroot worden, kan dat een reden zijn om niet tot vergoeding over te gaan. Dit kan tevens het geval zijn bij zwakke weggebruikers.

Om hieraan te verhelpen voorziet de overeenkomst dat er een minnelijke medische expertise plaatsvindt waarbij een akkoord beoogd wordt over de schadegrootte zodat tot vergoeding kan worden overgegaan.

Dit alles gebeurt uiteraard binnen de grenzen die opgenomen zijn in de tekst van de overeenkomst.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van deToepassingscommissie "Onschuldige slachtoffers" waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze commissie kan zowel door slachtoffers als door verzekeringsondernemingen worden gevat. Het volstaat hiervoor een gemotiveerd dossier (gegevens over de verzekeraar, polisnummer, probleemstelling, argumentatie, …) in te sturen naar Assuralia ter attentie van deze commissie. Dit is een waarborg voor het slachtoffer dat de conventie door de verzekeraars wordt toegepast.

Er dient tot slot te worden onderlijnd dat deze overeenkomst geen weerslag heeft op de principes van de burgerlijke aansprakelijkheid noch op de omvang van de dekking van de betrokken BA verzekeringscontracten waarvan alle bepalingen van toepassing blijven.

Om de conventie toe te passen moeten uiteraard de betrokken verzekeraars vermeld staan in de lijst van de aangesloten verzekeringsondernemingen.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven