Het logo van Assuralia

Brochure ontwart knoop rond milieuwetgeving

Assuralia bundelt de wettelijke regels rond milieurisico en -aansprakelijkheid in een uitgebreide brochure voor ondernemingen. Deze ingewikkelde gewestelijke materie is voor veel ondernemers immers een kluwen.

Deze gratis te downloaden milieubrochure kreeg een nieuwe update om ook de allerlaatste nieuws wetgeving op milieuvlak erin op te nemen. De publicatie maakt deel uit van het informatieaanbod van Assuralia om consumenten en ondernemers continu bewust te maken over aansprakelijkheid, risico en verzekeringen.

De ondernemer zijn risico’s de baas

De ondernemer wil zijn risico’s kennen, ook op het vlak van milieuzaken. Daarom is het belangrijk dat hij weet wanneer hij aansprakelijk is en hoe hij zich kan beschermen tegen de financiële gevolgen ervan. De verzekeraars ervaren dat heel wat ondernemers moeilijk hun weg vinden in milieurisico’s en -aansprakelijkheid. Het valt hen niet kwalijk te nemen: de omvangrijke reglementering en regels, die per gewest dan nog eens danig verschillen, evolueren voortdurend.

Van “AMINAL” tot “Watertoets”

De milieubrochure van Assuralia overloopt per gewest de verschillende regels rond de opstart, de exploitatie en de stopzetting van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in geval er giftige stoffen, afvalstoffen of bodemsaneringen mee gemoeid zijn. Daarnaast besteedt de publicatie veel aandacht aan de verzekeringen die een rol spelen in het dekken van de financiële impact van milieurisico’s en milieuaansprakelijkheid. Een handig overzicht van verschillende vaktermen sluit de brochure af.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven