Het logo van Assuralia

De rol van de raadgevende arts

Bij een schadegeval of wanneer je een verzekering wil aangaan, is het mogelijk dat de verzekeraar je vraagt om voor een onderzoek langs te gaan bij zijn raadgevend geneesheer. Wat zijn of haar precieze rol is, is niet altijd geweten.

Daarom brengt Assuralia een informatiefolder uit die de functie van raadgevend geneesheer in de verf zet. Bovendien vraagt Assuralia dat elke verzekeraar je deze folder meegeeft wanneer hij je uitnodigt om naar een raadgevende geneesheer te gaan.

Download de brochure

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven