Het logo van Assuralia

Typedocumenten lichamelijke schade

Wie als slachtoffer betrokken is in een ongeval, moet vaak heel wat administratieve handelingen doorlopen opdat de verzekeraar of de verzekeraars van de aansprakelijke hen kunnen vergoeden. Om deze procedure voor de slachtoffers te vereenvoudigen hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en de rechtsbijstandsverzekeraars die lid zijn van Assuralia voor hen, of voor een naaste in geval van overlijden, een aantal eenvormige typedocumenten uitgewerkt.

Deze documenten zijn makkelijk herkenbaar dankzij een gestandaardiseerde opmaak.

Het slachtoffer moet de documenten slechts één keer invullen. Als hij hetzelfde document van een andere betrokken verzekeraar krijgt, kan hij eenvoudigweg een kopie overhandigen of laten weten welke verzekeraar in het bezit is van het ingevulde document, samen met het referentienummer van zijn dossier.

Voor de verzekeraars bieden ze dan weer het voordeel dat ze snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben voor het beheer van hun dossiers.

De verzekeraars voegen deze typedocumenten, naargelang de omstandigheden (aard van de verwondingen, overlijden,...), bij de briefwisseling voor de slachtoffers. Iedere verzekeringsonderneming hanteert hiertoe haar eigen briefwisseling.

Het is de bedoeling dat de bij Assuralia aangesloten aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars de typedocumenten gebruiken in hun contacten met de slachtoffers van lichamelijke schade, hetzij rechtstreeks naar aanleiding van de schadeaangifte (bv. de vragenlijst algemene inlichtingen), hetzij bij de informatievergaring die komt kijken bij het beheer van het dossier (bv. overzicht van de medische kosten).

Deze documenten bestaan in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels. De verzekeringsondernemingen mogen de documenten personaliseren (logo's, hoofdingen,...), maar aan de lay-out mag niet geraakt worden . De meest recente versie vindt u hieronder.

Meer informatie over de procedure

Raadpleeg de gebruikershandleiding over de typedocumenten.

Lijst van de documenten in het Nederlands

 1. Checklist van de belangrijke documenten in geval van blessure
 2. Vragenlijst algemene inlichtingen in geval van blessure 
 3. Checklist van de belangrijke documenten in geval van overlijden
 4. Vragenlijst algemene inlichtingen in geval van overlijden 
 5. Door de arts in te vullen medisch attest
 6. Door de arts en het ziekenfonds in te vullen attest van medische kosten
 7. Overzicht van de medische kosten
 8. Attest inkomensverlies werkgever
 9. Attest kosten voor verplaatsing en parking

Raadpleeg ook de gebruikershandleiding over de typedocumenten.

Lijst van de documenten in het Frans

 1. Check-list des documents importants en cas de blessure
 2. Questionnaire renseignements généraux en cas de blessure 
 3. Check-list des documents importants en cas de décès
 4. Questionnaire renseignements généraux en cas de décès 
 5. Certificat médical à remplir par le médecin
 6. Attestation de frais médicaux à remplir par le médecin et la mutualité
 7. Relevé des frais médicaux
 8. Attestation de perte de revenu employeur
 9. Attestation frais de déplacement et de parking

Lijst van de documenten in het Engels

 1. Checklist of key documents in the event of injury
 2. Questionnaire providing general information in the event of injury 
 3. Checklist of key documents in the event of death
 4. Questionnaire providing general information in the event of death 
 5. Medical Certificate to be completed by a doctor
 6. Medical Expenses Certificate to be completed by the doctor and the mutual health-insurance provider (mutualité/mutualiteit)
 7. Medical Expenses form
 8. Certificate from employer confirming loss of income
 9. Form detailing travel expenses and parking charges

Lijst van de documenten in het Duits

 1. Checkliste der wichtigen Dokumente im Fall einer Verletzung des Opfers
 2. Fragebogen mit allgemeinen Informationen im Fall der Verletzung des Opfers 
 3. Checkliste der wichtigen Dokumente im Fall des Todes des Opfers
 4. Fragebogen mit allgemeinen Informationen im Fall des Todes des Opfers 
 5. Ärztliches, vom Arzt auszufüllendes Attest
 6. Bescheinigung über die Arztkosten, die vom Arzt und der Krankenversicherung auszufüllen ist
 7. Aufstellung der Arztkosten
 8. Bescheinigung über Einkommensverlust des Arbeitgebers
 9. Bescheinigung über Fahrt- und Parkkosten

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven