Het logo van Assuralia

Voorschriften en certificatie/erkenning van producten en diensten voor brand- en diefstalpreventie

Voor een betere brand- en diefstalpreventie raadt Assuralia aan om een beroep te doen op gecertificeerde producten en diensten.

Door ANPI (mede)beheerde merken

ANPI (de Nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding) is het organisme dat de conformiteit van materieel en ondernemingen op het vlak van brandpreventie certificeert door ze een kwaliteitslabel toe te kennen als ze voldoen aan de geldende normen en voorschriften. Dit betreft de volgende domeinen:

 • De ANI-erkenning van onder meer: 
  • blusmodules voor verwarmingsketels
  • blusmodules voor frituurketels
  • diverse blusmiddelen en -producten 
 • De ANPI-certificatie die kan worden behaald voor onder meer: 
  • elektronische anti-inbraakproducten voor gebouwen
  • schakelkasten voor de bediening van opstellingen van motorpompen voor sprinklerinstallaties
 • Het BOSEC-label voor: 
  • automatische branddetectie: systemen, onderdelen en gespecialiseerde ondernemingen
  • residentiële koolmonoxidemelders (CO-melders) 
  • automatische brandblussing: gespecialiseerde ondernemingen
  • automatische rook- en warmteafvoer: gespecialiseerde ondernemingen
  • in brandwerende afdichtingen gespecialiseerde ondernemingen
 • Het BENOR-label voor: 
  • brandwerende deuren
  • haspels (brandslangen)
  • brandbluspompen (brandkranen)
  • blusdekens
 • brandwerende vuilnisbakken
 • kluizen
 • mobiele brandblussers
 • draagbare brandblussers
 • Het BENOR-I3-label: 
  • dat (via de certificatie van de producten en installateurs) garandeert dat gevelelementen (deuren, ramen ...) ten minste 3 minuten inbraakbestendig zijn 

Meer informatie over de verschillende labels, productlijsten, lijsten van gecertificeerde ondernemingen en referentiedocumenten vind je op: www.anpi.bewww.bosec.be en www.benor.be

INCERT-certificatiehttp://www.bosec.be

INCERT (Intrusion Certification) is een kwaliteitskeurmerk voor producten en ondernemingen die gebouwen elektronisch beveiligen tegen inbraak.

De INCERT-certificatie bevestigt de conformiteit van producten en beveiligingsondernemingen met de voorschriften die zijn opgesteld binnen het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), een onafhankelijk organisme waarin alle betrokken partijen (installateurs, productverdelers, studiebureaus, consumenten, makelaars, verzekeraars) vertegenwoordigd zijn.

Een INCERT-merkcomité definieert de certificatieregels en waakt over het correcte gebruik van het label. Het Belgisch Elektrotechnisch Comité, eigenaar van het INCERT-label, mandateert onafhankelijke en geaccrediteerde certificatieorganismen die INCERT-certificaten mogen afleveren.

INCERT certificeert verder ook bewakingscentrales en materiaal/plaatsingsbedrijven met betrekking tot antidiefstalsystemen voor voertuigen. 

Meer informatie over het INCERT-label vind je op www.incert.be.

Assuralia-voorschriften 

Assuralia heeft een aantal technische studies uitgevoerd voor de verzekeringsondernemingen en iedereen die geconfronteerd wordt met brand- en diefstalpreventie.  De verzekeringsondernemingen blijven vrij om andere voorschriften toe te passen.

 • Voorschriften voor de installatie van automatische branddetectiesystemen
 • Voorschriften voor sprinklerinstallaties
 • Voorschriften voor elektrische installaties
 • Voorschriften voor niet-automatische brandblustoestellen 
 • Voorschriften voor de certificering van de inbraakweerstandsklasse van installaties voor waardeberging
 • Voorschriften voor de certificering van de inbraakweerstandsklasse van ramen, deuren en luiken

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven