Het logo van Assuralia

Demografische uitdagingen binnen de Europese verzekeringssector als werkgever

Op 26 januari 2010 hebben de vier Europese sociale partners (CEA, AMICE, BIPAR en UNI-europa) een gemeenschappelijke verklaring (Joint Statement) ondertekend over de demografische uitdagingen van de verzekeringssector in Europa.

Daarbij werd uitgegaan van de verzekeringssector als werkgever en niet als verstrekker van verzekeringsproducten en -diensten.

Vaststellingen, uitdagingen en werkgebieden

In België zijn de statistieken Tewerkstelling van Assuralia (cf. Assurinfo special Tewerkstelling 2008 van 17 september 2009) veelzeggend. Zo:

  • is de gemiddelde werknemer in de sector bijna 43 jaar;
  • zal in 2015 één op de drie werknemers 60 zijn en is ongeveer 30% daarvan kaderlid; en
  • ook al werft de sector jongeren aan, de tendens is niet zomaar om te keren. 

In dezelfde zin stellen de Europese partners vast dat tijdens het komende decennium de generatie “babyboomers” de arbeidsmarkt zal verlaten en dat het aantal jongeren dat tot die markt zal toetreden ontoereikend zal zijn om de massale pensioenvlucht op te vangen.

De ondernemingen staan dan ook voor een dubbele uitdaging:

  • het oudere personeel motiveren om aan de slag te blijven; en
  • nieuwe gekwalificeerde arbeidskrachten aantrekken…en ze zien te behouden.

Heel wat verzekeraars zijn zich bewust van die dubbele uitdaging en concentreren hun inspanningen op dat vlak al in het kader van hun human resources-beleid.

Met deze gemeenschappelijke verklaring vestigen de sociale partners de aandacht van alle verzekeraars op de noodzaak zich te profileren als aantrekkelijke ondernemingen met interessante en gediversifieerde carrièremogelijkheden. Inzetbaarheid en attractiviteit zijn de sleutelwoorden voor een win-win-situatie.

Daarom vragen de Europese sociale partners concreet dat al hun leden en al hun spelers inspiratie zouden halen uit hun gemeenschappelijke verklaring in het raam van hun praktijken.
Ze hebben eveneens drie werkgebieden geïdentificeerd waar de ondernemingen inspanningen kunnen leveren:

  • Evenwicht beroepsleven - gezinsleven;
  • Bekwaamheden & lifelong learning;
  • Gezondheid en veiligheid op het werk.

Inzake opleiding en werkomgeving zijn de sociale partners overigens een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (van zowel de werkgevers als de werknemers) overeengekomen om die doelstellingen te verwezenlijken.

De gemeenschappelijke verklaring en het perscommuniqué zijn (alleen) in het Engels beschikbaar op de website van Insurance Europe.

Concrete follow-up

Om in hun opzet te slagen zullen de Europese sociale partners de promotie van hun verklaring bij de leden van nabij volgen. Ze zullen de concrete ontwikkelingen in de gaten houden. Ten slotte wensen ze samen een handleiding op te stellen met good practices die kan dienen als inspiratie en referentie voor de hele Europese verzekeringssector.

Meer weten over de “Europese sectorale sociale dialoog”

De Europese sociale partners ontmoeten elkaar binnen het ISSDC (Insurance Sectoral Dialogue Committee). Een veertigtal deelnemers uit verschillende Europese landen vergadert in de gebouwen van de Europese instellingen in Brussel.

De sociale dialoog op Europees sectorniveau is sinds 10 jaar binnen het ISSDC gestructureerd. Het is een werk van lange adem en vergt delicate besprekingen en een moeilijke coördinatie tussen niet alleen de partners, maar ook hun leden. De economische en sociale context, de regelgeving en de praktijken inzake human resources verschillen vaak enorm in de Europese landen.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven