Het logo van Assuralia

Europese verklaring over telewerken

De mogelijkheid op telewerken zou de keuze voor een loopbaan in de verzekeringssector kunnen vergroten. Daarnaast zou telewerken de productiviteit binnen de sector stimuleren, aldus een gezamenlijke verklaring van Insurance Europe, de Europese verzekerings- en herverzekeringsfederatie, en andere Europese instellingen die de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigen binnen de Europese verzekeringssector.

De op 11 februari 2015 ondertekende verklaring sluit aan bij de laatste intersectorale raamovereenkomst over telewerken die in 2002 ondertekend is. Via telewerken kunnen werknemers op afstand van de werk- of opdrachtgever hun werk uitvoeren dankzij de enorme technologische vooruitgang van de informatie- en communicatietechnologie. Het is vandaag ook veel meer ingeburgerd dan ten tijde van de ondertekening van de raamovereenkomst.

Telewerken biedt heel wat voordelen, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Terwijl de grotere productiviteit, een tevredener en meer gemotiveerd personeel ten goede komen van de werkgevers, beschikken de werknemers over een grotere flexibiliteit in de spreiding van hun arbeidsuren. Daarnaast winnen de werknemers tijd en hebben ze minder last van stress omdat ze niet langer dagelijks heen en weer hoeven te pendelen. Die daling van het aantal pendelaars is op haar beurt gunstig voor het milieu. Natuurlijk is telewerken facultatief voor zowel werkgevers als werknemers en komen sommige functies er niet voor in aanmerking.

William Vidonja, hoofd interne markt en sociale zaken bij Insurance Europe, verklaarde hierover dat “deze verklaring het belang erkent van een correct evenwicht tussen werk en privéleven alsook de rol die telewerken kan spelen om van de verzekeringssector een aantrekkelijkere en productievere arbeidsplaats te maken.”

De verklaring is het resultaat van overleg binnen het sectorale Europese Comité voor sociale dialoog, een uniek platform op het niveau van de EU waarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers kunnen overleggen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang met de steun van de Europese Commissie.

Sebastian Hopfner, voorzitter van het Comité voor sociale dialoog bij Insurance Europe, voegde er nog aan toe dat “de sociale partners van de Europese verzekeringssector hun leden, alsook de stakeholders uit de verzekeringssector oproepen hun eigen praktijken te onderzoeken in het licht van de gemeenschappelijke verklaring.”

De delegatie van de werkgevers in het comité bestaat uit Insurance Europe, het verbond der onderlinge en coöperatieve verzekeraars in Europa (AMICE) en de Europese federatie van verzekeringstussenpersonen (BIPAR). Ook de Europese vakbondsvereniging (UNI-Europa), die de werknemers vertegenwoordigt, heeft de verklaring ondertekend.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven