Het logo van Assuralia

Rechtsbijstand brand

Rechtsbijstand Brand

Je kan een rechtsbijstandsverzekering aangaan ter aanvulling van andere verzekeringsdekkingen, bijvoorbeeld de woningverzekering (ook brandverzekering genoemd). 

In dat geval geldt de rechtsbijstandsverzekering alleen voor geschillen die te maken hebben met de dekking van de woningverzekering.  

Een voorbeeld van de tussenkomst van een Rechtsbijstanddekking in de brandverzekering

Omdat de leiding van de centrale verwarming in het gebouw naast de woning van Xavier is gesprongen, zit hij met een vochtige beschadigde muur. Herstelling, opnieuw witten en schilderen blijken nodig. Maar de eigenaar van het aanpalende gebouw vertikt het om schadevergoeding te betalen.

Om gelijk te krijgen en de onkosten (die slechts 1.189,89 € bedragen) terug te vorderen, moet Xavier de zaak voor de rechtbank brengen. Daarvoor maakte zijn rechtsbijstandverzekering volgende kosten:

Interne behandelingskosten bij de verzekeraar

250,00 €

Expertisekosten

550,00 €

Dagvaardingskosten

167,00 €

Kosten en ereloon advocaat


1.040,49 €

Totaal

2.007,49 €

Brochure(s)

  • rechtbijstand verzekering
    Aparte rechtsbijstandsverzekering- Rechtsbijstandverzekering auto- Rechtsbijstand brand

    Rechtbijstandsverzekering

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven