Het logo van Assuralia

Checklist: Overstromingen

Er dreigt overstromingsgevaar! Check snel volgend lijstje: wat kan jij doen en hoe kan de brandverzekering jou helpen?

inondation

1. Verwittig je verzekeraar

Breng zo snel mogelijk je verzekeraar op de hoogte als je dat nog niet deed. De brandverzekering van particulieren en kleine ondernemingen dekt schade na natuurrampen, en dus ook na overstromingen. De omniumverzekering van haar kant dekt schade aan je voertuig.

Je verzekeraar zal een schadedossier openen en het bezoek van een expert of medewerker inplannen; indien nodig neemt je verzekeringsmakelaar of -agent het initiatief.

Je verzekeraar is verplicht het bedrag te storten dat de kosten dekt van de eerste noodzakelijke maatregelen, zoals huisvestingskosten als je woning (tijdelijk) onbewoonbaar is. Hij moet dit doen binnen vijftien dagen na de verstrekking van het bewijs dat deze kosten werden gemaakt.

Sommige brandpolissen voorzien trouwens ook in bijstand om je te helpen de situatie het hoofd te bieden. Win hierover inlichtingen in.

2. Ben je huurder?

Als het een huurwoning betreft, breng je uiteraard de eigenaar van het gebouw snel op de hoogte. Het is immers de verzekering van de eigenaar die de schade aan de woning (bv. vloeren, muren, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties) zal vergoeden. Schade aan de inboedel is dan voor jouw brandverzekering, ten minste als je samen met de huurdersaansprakelijkheid de inboedel hebt laten verzekeren.

3. Wat met het Rampenfonds?

Sinds 2007 is overstromingsschade automatisch gedekt in de brandverzekering voor particuliere woningen en kleine handelszaken. Het Rampenfonds komt nog tussen voor land- en tuinbouwschade of wanneer een slachtoffer niet over een brandverzekering beschikt en hij of zij moet rondkomen met een leefloon (OCMW-steun) volgens regels die eigen zijn aan het Gewest waar de schade zich heeft voorgedaan.

4. Neem foto’s

Maak in afwachting van het bezoek van de expert, de afgevaardigde van de verzekeringsmaatschappij, of de tussenpersoon foto’s van alle schade (zowel aan gebouw als inboedel); dit is erg nuttig en kan de regeling van de schade bespoedigen.

5. Maak een schadelijst

Wanneer het water is weggetrokken en de smurrie is opgeruimd, kan je in afwachting van expert of verzekeraar een lijst opmaken met de vermelding van alle schade. Dit zal jou en hem heel wat tijd besparen. Voeg bij de lijst indien mogelijk bewijsstukken (bv. aankoopfacturen, vroegere foto’s, inventaris van een erfenis, etc) van de beschadigde goederen. Als voor een beschadigd voorwerp bewijsstukken onvindbaar zijn, geef dan een korte beschrijving; noteer ook het vermoedelijke aankoopjaar. Vraag een bestek voor herstellingen en vervangingen van verloren goederen.

6. Na het bezoek van de expert

Je vindt via deze link meer informatie over de rol van de expert. Duikt er na het bezoek van de expert nog schade op die te wijten is aan de overstroming, geef die dan alsnog aan bij je verzekeraar. Je moet natuurlijk wel het verband met de overstroming kunnen aantonen. De expert maakt zijn verslag over aan de verzekeraar, die de schadevergoeding berekent in overeenstemming met de polisvoorwaarden. De vergoeding komt op je rekening binnen 30 dagen na het akkoord over de totale schadebegroting. Wordt er in eerste instantie geen akkoord bereikt over de totale schadevergoeding, dan kan de verzekeraar alvast de schadevergoedingsbedragen uitbetalen die jij of je verzekeraar niet betwisten, het zogenoemde ‘onbetwistbaar verschuldigde bedrag’. Schade aan voertuigen wordt afzonderlijk en doorgaans snel geregeld via de omniumverzekering. De verzekeraar onderzoekt uiteraard of het verzekerde voertuig nog kan worden hersteld.

7. De mogelijkheid tot voorschot

Bespreek met de vertegenwoordiger van je verzekeraar de mogelijkheid om naast het bedrag voor de eerste noodzakelijke maatregelen alvast ook een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Vooral wanneer de berekening van alle schade en herstellingen complex blijkt te zijn, en dus veel tijd zal vergen, is een voorschot aangewezen.

8. Meer uitleg

Een snelle tussenkomst van de verzekering is belangrijk, maar een duidelijke communicatie evenzeer. Wanneer je over een bepaalde schadepost of -berekening meer uitleg wenst, kan je hiervoor terecht bij je verzekeraar. Wanneer die toelichting je niet kan overtuigen en je niet akkoord kan gaan met de voorgestelde schadevergoeding, biedt de brandverzekering jou de mogelijkheid om, binnen bepaalde bedragen, een eigen expert aan te duiden. Hij zal op zijn beurt de schade bestuderen en een begroting opmaken.

Ben je niet tevreden over de regeling van het schadegeval, dan kun je je richten tot de klachtendienst van je verzekeringsonderneming. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven