Het logo van Assuralia

Belgische verzekeraars nemen duurzaamheidsobjectieven op in beleggingsbeleid

Diversite

2023 stond vooral in het teken van de implementatie van de uitgebreide maar ook uitdagende Europese wetgeving. Assuralia heeft hiervoor ondersteuning geboden aan de leden, zowel door de organisatie van interne discussies over de concrete interpretatie van de wetgeving, als door de deelname aan verschillende consultaties en evenementen van de Europese wetgever en de organisatie van de nodige opleidingen en seminaries. 

De verzekeraars blijven werken aan een verzekeringsaanbod dat rekening houdt met verschillende duurzaamheidsaspecten.  Zo hebben de meeste Belgische verzekeraars concrete duurzaamheidsobjectieven in hun beleggingsbeleid opgenomen. De verzekeringssector is dan ook vragende partij om te kunnen investeren in een Belgische groene economie. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar meer duurzame en maatschappelijk relevante infrastructuurwerken waarin de sector kan investeren. De juiste omkadering is evenwel nodig om deze investeringen mogelijk te maken. Assuralia blijft dit onder de aandacht brengen en de nodige oplossingen hiervoor aanreiken.

Op Belgisch niveau heeft Assuralia actief deelgenomen aan het duurzaamheidsdebat. Er was de Conferentie voor een rechtvaardige transitie en de adviezen die hiervoor werden uitgewerkt door de FRDO, de studiedag over de "Climate Insurance Protection Gap" ter voorbereiding van voorstellen voor het Belgisch nationaal adaptatieplan, een studiedag van het Belgian Financial Forum over de klimaatuitdagingen voor de financiële sector, ... Daarnaast blijft Assuralia actief hameren op een goede publiek-private samenwerking met de overheid om de gevolgen van natuurrampen voor de Belgische bevolking zo goed mogelijk te beperken en verzekerbaar te houden.

Verder heeft Assuralia nagedacht hoe de diversiteit en inclusie in de sector kan worden verbeterd. Assuralia blijft actief betrokken bij "Women in Finance", heeft deelgenomen aan verschillende intersectorale overlegmomenten en moedigt via best practices de leden aan om verdere stappen te zetten.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven