Het logo van Assuralia

Editoriaal - Hein Lannoy

Hein Lannoy

Beste lezer,

2023 ligt alweer enkele weken achter de rug en 2024 heeft zijn eerste wapenfeiten gerealiseerd.  

De tijd laat zijn sporen na. Voor 2023 was dit niet anders. 

Met stelligheid durf ik te verklaren dat Assuralia in 2023 zeer actief geweest is en heel wat gerealiseerd heeft. Denken we daarbij maar aan de nieuwe website, onze campagne rond de tweede pijler, het gezondheidsplatform Assurmed, de inrichting van en verhuis naar onze nieuwe locatie. Minder spectaculair maar zeker even belangrijk waren onze talrijke interventies naar aanleiding van de vele Europese en Belgische wetgevende initiatieven waar we erin geslaagd zijn een en ander bij te sturen. 

We moeten echter ook erkennen dat we in een aantal belangrijke domeinen onze doelstellingen niet hebben kunnen realiseren. Ook dit heeft sporen nagelaten. Het jaar 2023 stond in het teken van “closing the gap”, maar helaas zijn we er niet in geslaagd de kloof te dichten, op het gebied van natuurrampen. Hier zijn we er niet in geslaagd om tot een partnership te komen met de regionale en federale overheden om een sluitende oplossing te vinden voor toekomstige natuurrampen in het belang van de burger. Het risico op dergelijke rampen is sindsdien niet verminderd. In vergelijking met buurland Frankrijk zijn we er in 2023 goed van afgekomen. Hopelijk brengt 2024 ons geen ontij. Wel is er op de valreep in 2023 nog een wetswijziging doorgevoerd die vanaf 2024 het plafond voor de tussenkomst bij overstromingen meer dan verviervoudigt. Dit is evenwel een zeer eenzijdige en niet afdoende oplossing. De maximale tussenkomst van de verzekeraars blijft inderdaad ontoereikend bij zware overstromingen zoals we deze gekend hebben in 2021.  2023 heeft dan ook niet de duurzame oplossing gebracht waarvoor de verzekeraars al meerdere jaren pleiten. 

Het “closing the insurance gap”- verhaal wordt steeds breder, met verzekeraars die nu ook op zoek zijn naar verzekeringsoplossingen voor andere belangrijke toenemende maatschappelijke risico’s zoals cyberrisico, artificiële intelligentie en gezondheidsrisico’s.

België heeft een sociaal zekerheidsstelsel met een belangrijke eerste pijler gebaseerd op solidariteit, die een brede basis biedt voor gezondheidszorg. De tweede pijler van private verzekeringen, met de nadruk op hospitalisatieverzekeringen, gewaarborgd inkomen en ambulante zorgen, wordt steeds belangrijker. In deze laatste tak zie we een belangrijke groei mede dankzij de collectieve verzekeringen waar de ondernemingen een belangrijke financiële ondersteuning bieden. 

De toenemende kosten van de gezondheidszorgen in België dwingt de overheid er evenwel toe de financiering en het aanbod van de gezondheidszorgen te heroverwegen en waar nodig aan te passen. Dit moet gebeuren vanuit een breed gedragen toekomstvisie. Het spreekt voor zich dat de verzekeringssector hierbij betrokken partij is en hieraan wenst mee te werken in een volwaardig partnership en in het belang van onze samenleving. Wij wensen dan ook meer dan ooit tevoren betrokken te worden bij het gezondheidsbeleid in België. 

2024 zal dan ook in het teken blijven staan van onze zoektocht naar antwoorden op een aantal belangrijke maatschappelijke behoeften waarbij partnerships met overheden noodzakelijk zijn om tot duurzame oplossingen te komen. 

Daarom vormde ook het closing the gap - verhaal het centrale speerpunt van het politiek memorandum van Assuralia. We hebben de voorbije maanden de gelegenheid gehad om dit memorandum mondeling toe te lichten bij al de Belgische politieke partijhoofdzetels. De daar gevoerde discussies waren steeds respectvol en constructief. Assuralia zal na de verkiezingen van de betrokken partijen dan ook opnieuw de nodige aandacht vragen om deze thema’s op te nemen in de diverse regeringsprogramma’s.

Onze focus voor 2024 zal dus grotendeels voortbouwen op die van 2023. Moge de aanhouder winnen!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven