Het logo van Assuralia

Evolutie van de werkgelegenheid in de verzekeringssector

Elk jaar maakt Assuralia een stand van zaken op van de werkgelegenheid in de verzekeringssector. Het recentste rapport, dat vorige herfst werd gepubliceerd, toont een stijging van het aandeel van de vrouwen onder de werknemers. De werkgelegenheid in de verzekeringssector kent sinds tien jaar een lichte daling, meer bepaald van 23.000 medewerkers naar iets meer dan 21.000 in 2022. Er werd daarentegen nooit eerder zoveel nieuw talent aangeworven, namelijk 2.000 nieuwe medewerkers, terwijl het gemiddelde aantal op jaarbasis zich tussen 1.000 en 2.000 medewerkers situeert.

Verdeling van de verzekeringsprofessionals op de Belgische markt:

Verdeling-van-de verzekeringsprofessionals-op-de-Belgische-markt

Profiel van de medewerkers:

Profiel-van-de medewerkers

Verdeling volgens beroepscategorie:

Verdeling-volgens beroepscategorie

Leeftijd, anciënniteit en opleidingsniveau:

Leeftijd-ancienniteit-en-opleidingsniveau

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven