Het logo van Assuralia

Reisannulatieverzekering

Reisannulatieverzekering

Soms is een reis ver op voorhand geboekt. Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd nog opduiken voor het vertrek: een ziekte, een overlijden of een geval van overmacht kunnen er soms toe leiden dat je je reis in het buitenland of in België moet annuleren.

De reisannuleringsverzekering beschermt je financieel tegen de kosten van zo'n annulering, die tot 100% van de prijs van de reis kunnen lopen als de annulering kort voor de vertrekdatum gebeurt.

Wat dekt de annuleringsverzekering ?

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat jij en jouw gezin zouden lijden omdat je een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van de niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis.

Net als de reisverzekering kan de annuleringsverzekering voor een tijdelijke periode gesloten worden, voor een welbepaalde reis, of voor een jaar voor alle tijdens een jaar geplande reizen.

Naargelang de verzekeringsdekking die je kiest, kan de onmogelijkheid om een geplande reis te wijten zijn aan verschillende redenen:

 • medische: ziektes, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap,
 • familiale; scheiding,
 • professionele /economische:  ontslag, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van reeds toegekend verlof,
 • materiële: materiële schade aan de woning, aan de tweede verblijfplaats, aan beroepslokalen, 
 • administratieve: oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, voor de adoptie van een kind of als getuige of jurylid bij een rechtbank,
 • overheidsgebonden: weigering van een visum, 
 • andere: herexamen, vertraging bij inscheping ten gevolge van een panne of een ongeval, annulering door jouw reisgezel

De medische redenen waardoor de verzekerde zijn reis niet kan maken, kunnen betrekking hebben op de verzekerde zelf, maar ook op andere personen die de verzekerde niet vergezellen tijdens de reis: de echtgenoot, de ouders of aanverwanten en met inbegrip van aanverwanten in de tweede graad net als de persoon bij wie de verzekerde gratis ging verblijven in het buitenland.

Wanneer een reis annuleren?

Als je een reisreservering moet annuleren om redenen buiten jouw wil en die gedekt zijn door je annuleringsverzekering, en je jouw reservering niet kan wijzigen, bijvoorbeeld door het vertrek uit te stellen, kan je de reis annuleren zodra je op de hoogte bent van de gebeurtenissen die je verhinderen om te vertrekken.

Dit om de kosten tot een minimum te beperken. Immers, hoe dichter de datum van vertrek nadert des te hoger de annuleringskosten oplopen. De waarborgniveaus staan in je contract.

Wanneer moet je een annuleringsverzekering aangaan?

Het spreekt voor zich dat je de reisannuleringsverzekering moet sluiten vóór je op reis vertrekt, hetzij op het moment van of vóór de reservering.

Als de annuleringsverzekering gesloten werd na de reservering van de reis, is het mogelijk dat jouw contract eveneens voorziet in een minimumtermijn tussen de sluiting van de annuleringsverzekering en het vertrek op reis.

Annuleringsverzekering en Covid-19?

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar je op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied. Als je reeds getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan je vertrek, dan val je wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering zoals voor andere ziektes.

Let wel dat annulaties omwille van het coronavirus niet meer gedekt zijn in de annulatieverzekeringen die afgesloten werden sinds het negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken/het uitbreken van de epidemie wereldwijd.

Checklists

 • Checklist: Avontuurlijk onderweg

  Reizen: voor de een is het beter als alle transfers geregeld zijn en een gids je in je eigen taal opvangt. Geen ongewenste verrassingen. Voor de ander is het juist leuker om er op de bonnefooi op uit te trekken en kennis te maken met de lokale bevolking en manier van leven. Maar ware avonturiers weten het: je kan maar beter voorbereid zijn op mogelijke narigheden, om echt van je reis te genieten.
 • Checklist: Ik ben ontslagen

  Op zoek naar zekerheid Je job verliezen betekent vaak dat extra’s die je als werknemer genoot niet verder doorlopen. Meestal ga je zelf moeten uitmaken hoe het verder moet. Voor sommige verzekeringszaken kan je terecht bij de personeelsdienst van je vorige werkgever, een aantal aspecten bespreek je met je verzekeraar.

Brochure(s)

 • Reisverzekering
  Reisannulatieverzekering- Reisverzekering- Sport en vrije tijd

  Reisverzekeringen

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven