Het logo van Assuralia

Schoolverzekering

Schoolverzekering

Een ongeval op school

Voor schade die zich tijdens een schoolactiviteit voordoet, kan je een beroep doen op de schoolverzekering, die twee delen omvat: de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" en de verzekering lichamelijke ongevallen.

Belangrijk om weten is dat de schoolverzekering niet wettelijk verplicht is, ook al hebben de meeste schoolinstellingen zo'n verzekering gesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering van de school

Voor ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de schoolactiviteiten komt de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de school tussenbeide wanneer de directie, een leraar, een opzichter,... aansprakelijk is, maar ook wanneer een leerling aan de basis van het ongeval ligt, aangezien de aansprakelijkheidsverzekering van de school eveneens alle leerlingen dekt die naar de school gaan wanneer ze onder het gezag en toezicht van de school staan.

Hoewel het personeel en de leerlingen verzekerd zijn door de verzekeringsovereenkomst die hun schoolinstelling gesloten heeft, kunnen ze ook van de waarborgen van die instelling genieten wanneer ze het slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door een medeleerling.

De BA van de school komt tussenbeide voor alle schoolactiviteiten en nevenactiviteiten van de school waarop de verzekerde instelling toezicht houdt, zowel binnen als buiten de schoolinstelling. Worden bijvoorbeeld bedoeld: uitstappen, bezoeken, sneeuwklassen, bosklassen, stages, deelname aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten...ongeacht of die plaatsvinden tijdens of na de lessen of tijdens verlofdagen.

De waarborg van de BA-verzekering van de school is echter niet van toepassing tijdens activiteiten die van private initiatieven uitgaan noch op de weg naar school. Zijn meestal ook uitgesloten van de waarborg: de schade veroorzaakt aan kledij, glasbreuk en andere schade aan schoolgebouwen of goederen van derden. Als de leerlingen aansprakelijk zijn, zullen ze zelf de kosten moeten betalen of vragen dat familiale BA-verzekering van hun ouders tussenbeide komt, als die over zo'n verzekering beschikken. 

De verzekering lichamelijke ongevallen van de school

De verzekering lichamelijke ongevallen, het tweede luik van de verzekering gesloten door de schoolinstelling, komt tussenbeide voor alle ongevallen waarvoor niemand aansprakelijk is.

Ze dekt bepaalde medische kosten en kent contractueel vastgestelde vergoedingen toe voor leerlingen die het slachtoffer zijn van een schoolongeval, zonder dat daarvoor iemand aansprakelijk is. De bedragen kunnen verschillen naargelang de overeenkomst, maar ze zijn altijd beperkt (terwijl de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering de volledige schade vergoedt).

Net als de BA-verzekering van de school komt de verzekering lichamelijke ongevallen tussen voor alle schoolactiviteiten en nevenactiviteiten van de school waarop de verzekerde instelling toezicht houdt, zowel binnen als buiten de schoolinstelling (zeeklasse, uitstappen, enz...). Meestal is er voorzien in een uitbreiding van de waarborg voor ongevallen op de weg naar school, buiten de school of op de openbare weg, wanneer de kinderen niet onder het toezicht van de onderwijzers staan.

De verzekering lichamelijke ongevallen dekt heel vaak bepaalde bijzondere sporten niet, zoals luchtsporten, sporten waarbij van een motortuig gebruik gemaakt wordt, bungee,... De school kan altijd haar makelaar of verzekeraar aanspreken om dekkingen op maat te krijgen voor sommige disciplines zoals gevechtssporten, wintersporten,...

Een eigen ongevallenverzekering

Als ouder kan je ook altijd zelf een verzekering lichamelijke ongevallen sluiten voor alle ongevallen die jij en/of je gezinsleden kunnen hebben, ongeacht of die plaatsvinden tijdens een schoolactiviteit.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven