Het logo van Assuralia

Diefstalverzekering

Diefstalverzekering

De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering ze niet standaard bevat. Je moet deze dekking onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering.

Wat dekt de diefstalverzekering?

De diefstalverzekering dekt het verlies van en de schade aan de verzekerde inboedel door diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme.

De diefstalverzekering dekt bij:

 • Inbraak (bv. een geforceerde deur of venster)
 • Inklimming (bv. door een ladder te plaatsen en via een raam van de bovenverdieping)
 • Gebruik van valse sleutels
 • Gebruik van gestolen of verloren sleutels
 • Heimelijke binnendringing (bv. iemand die zich voordoet als een medewerker van de energieleverancier die de meterstanden komt opnemen.
 • Binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden of van huispersoneel.
 • Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd.

De diefstalverzekering vergoedt jou financieel voor de schade die je lijdt doordat jouw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. Je krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

Wie is tegen diefstal verzekerd?

De goederen moeten zich bevinden in de woning waarvoor je de diefstaldekking hebt afgesloten. Als aan die voorwaarde voldaan is, zijn volgende mensen tegen diefstal verzekerd:

 • de verzekeringsnemer, dat is de persoon die de verzekering aangegaan is
 • de echtgenoot van de verzekeringsnemer
 • alle personen die in de woning wonen die verzekerd is
 • het huispersoneel
 • de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld wanneer de verzekering afgesloten werd op naam van een vzw, dan is de beheerder van die vzw verzekerd)

Wat dekt de diefstalverzekering niet (altijd)?

Niet alle diefstalverzekeringen dekken de diefstal van huisdieren of delen van je woning die demonteerbaar zijn (bijvoorbeeld glas-in-loodramen of trappen).

Tenzij de algemene voorwaarden iets anders vermelden, dekt een diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten de woning (tenzij soms tuinmeubelen) niet.

Aan welke algemene voorwaarden moet voldaan zijn om aanspraak te maken op de diefstaldekking?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden als u aanspraak wil maken op jouw diefstaldekking.

Zo moet de woning die je verzekert, regelmatig bewoond zijn. In de meeste gevallen laat de verzekeraar toe dat de woning 90 nachten per jaar niet bewoond is.

Daarnaast verwacht de verzekeraar dat je een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen neemt zoals van een normaal voorzichtig persoon verwacht kan worden, zoals alles op slot doen als er niemand thuis is.

Als het verzekerde bedrag erg hoog ligt, bijvoorbeeld omdat je zeer waardevolle spullen in huis hebt, zal de verzekeraar de woning inspecteren en eventueel aanvullende preventiemaatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem.

Hierover vind je meer op de website www.incert.be en bij jeverzekeraar of tussenpersoon. Dit animatiefilmpje legt in een notendop het nut van het INCERT-label uit.

Hoeveel krijg je vergoed in geval van diefstal?

In de bijzondere voorwaarden van het diefstalverzekeringscontract staan een aantal maximumbedragen opgesomd voor de schadevergoeding. Meestal worden die bepaald voor elk voorwerp, ongeacht van welke aard, en wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor het geheel aan juwelen en geldwaarden (cash, cheques…). Ook voor wat er zich in kelders, zolders, garages en bijgebouwen bevindt, geldt meestal een maximumbedrag voor de schadevergoeding. Verder geldt er ook een maximumbedrag voor het geheel aan goederen die tijdelijk elders dan in de verzekerde woning opgeslagen zijn. Soms zijn de tuinmeubelen eveneens gedekt, maar ook daarvoor kan een maximumbedrag gelden.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven