Balans & vooruitzichten 2015 - 2016 cover

Volgens een eerste schatting daalt het premie-inkomen voor 2015 met 0,9 miljard euro tot iets meer dan 27,1 miljard euro, wat een daling van 3,4 % betekent ten opzichte van 2014, het laatste jaar waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn. Zodoende vertegenwoordigt de Belgische verzekeringsmarkt 6,6 % van het Bruto Binnenlands Product in 2015, tegenover 7 % in 2014. Dit is het laagste percentage in vijftien jaren. De penetratiegraad voor de producten Niet-Leven ligt in 2014 en 2015 op 2,9 %. Bij de producten Leven daalt de penetratiegraad van 4,1 % in 2014 naar 3,8 % in 2015.

Download het jaarverslag