Balans & vooruitzichten 2015 - 2016

Kunnen we streven naar welzijn en welvaart wanneer veiligheid de allerhoogste prioriteit krijgt in een wereld die in de greep is van terreur? En dat tegen een achtergrond van slabakkende economie, aanhoudende lage rente, lasten van de vergrijzing en ontregeling van het klimaat… Toch kijken de verzekeraars positief uit naar hoe zij morgen mee kunnen instaan voor de bescherming van mensen en bedrijven tegen de gevolgen van allerlei onheil.

 

Volgens een eerste schatting daalt het premie-inkomen voor 2015 met 0,9 miljard euro tot iets meer dan 27,1 miljard euro, wat een daling van 3,4 % betekent ten opzichte van 2014, het laatste jaar waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn. Zodoende vertegenwoordigt de Belgische verzekeringsmarkt 6,6 % van het Bruto Binnenlands Product in 2015, tegenover 7 % in 2014. Dit is het laagste percentage in vijftien jaren. De penetratiegraad voor de producten Niet-Leven ligt in 2014 en 2015 op 2,9 %. Bij de producten Leven daalt de penetratiegraad van 4,1 % in 2014 naar 3,8 % in 2015.

Download het jaarverslag