Het logo van Assuralia

FAQ

Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

FAQ

Woningverzekering = brand en diefstal

Als eigenaar van de woning heb je allicht al een woningverzekering. Hoewel ze niet verplicht is, biedt deze zeer nuttige verzekering bescherming tegen allerlei risico’s, zoals brand en waterschade, en dekt ze ook je aansprakelijkheid voor schade die derden zouden lijden door je woning. Deze verzekering is trouwens wel verplicht voor wie een bed and breakfast uitbaat.

Je neemt het best contact op met je brandverzekeraar (of tussenpersoon) om na te gaan of je woningverzekering aangepast moet worden wegens de bijkomende bestemming van je woning.

Bed-and-breakfastuitbaters moeten overigens een aantal wettelijke verplichtingen in acht nemen, bijvoorbeeld in verband met brandpreventie (rookmelders e.d.). Informeer je goed, zowel voor je eigen veiligheid als voor die van je gasten.

Een verzekering ‘BA Familiale’ of ‘BA Uitbating’

Elke burger is aansprakelijk voor zijn nalatigheden en fouten die schade aan anderen kunnen toebrengen. Om die aansprakelijkheid te dekken, heeft iedereen er dus baat bij om een familiale verzekering af te sluiten. Het gaat hier om de verzekering BA Familiale, ook wel BA Gezin of BA Privéleven genoemd, waarin BA staat voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoewel deze verzekering in eerste instantie beperkt is tot het privéleven en ze contractuele verbintenissen uitsluit, kan ze – naargelang de uitgebreidheid van de waarborgen – volstaan om je burgerlijke aansprakelijkheid als bed-and-breakfastuitbater te dekken. Daarnaast bestaat er ook een verzekering BA Uitbating, die specifiek je burgerlijke aansprakelijkheid als uitbater dekt.

Denk er ook aan dat de uitbater van een hotel of motel met ten minste vier kamers een speciale verzekering in geval van brand en ontploffing dient af te sluiten.

Of je in jouw geval voldoende beschermd bent via je familiale verzekering dan wel beter een verzekering BA Uitbating afsluit, kan je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon je vertellen. Hij zal je helpen de juiste keuze te maken voor een optimale bescherming. Tenslotte ben je op zoek naar een oplossing op maat.

Een arbeidsongevallenverzekering

Wie betaald personeel in dienst neemt, moet voor hen een arbeidsongevallenverzekering sluiten. Elke werkgever is daartoe verplicht. Deze verzekering vergoedt lichamelijke schade door een arbeidsongeval.


 • Ben ik verzekerd tegen inbraken als ik gedurende langere tijd niet in mijn woning verblijf?
 • Wat is een blokpolis?
 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?
 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?
 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?
 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?
 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen
 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?
 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?
 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?
 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?
 • Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik de verplichting om jaarlijks mijn schoorsteen te vegen niet strikt naleef?
 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?
 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?
 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?
 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?
 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?
 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?
 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?
 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?
 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?
 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?
 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?
 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.
 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?
 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?
 • Hoe word ik vergoed als mijn huis wordt beschadigd door een natuurramp zoals een overstroming?
 • Wat is een tariferingsbureau?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven