Het logo van Assuralia

Checklist: Fietsen

Ben jij een echte fietsliefhebber, een eerder occasionele gebruiker of trap je (misschien elektrisch) naar het werk? Zorg dat je veilig en goed verzekerd op pad gaat.

1. Safety First

Fietsen is gezond, sportief en ontspannend, maar houdt wel risico’s in. Je kan al eens vallen, iemand aanrijden of - je grootste vrees - zelf aangereden worden. Zorg daarom dat je fiets altijd in orde is, laat de remmen regelmatig nakijken, draag liefst een helm en maak je zelf goed zichtbaar door gepaste verlichting en kledij. We verlangen of eisen dit allemaal van kinderen, maar geven zelf niet altijd het beste voorbeeld. 

2. Aansprakelijk of niet aansprakelijk?

Wie als fietser een “derde” - dus geen huisgenoot - aanrijdt (aansprakelijk) en schade berokkent kan een beroep doen op zijn familiale verzekering. De toepassing van de courante franchise of vrijstelling bij materiële schade betekent dat de fietser die de fout begaat (ongeveer) 250 euro uit eigen zak zal moeten betalen. Wie als fietser zelf wordt aangereden (niet aansprakelijk) kan een beroep doen op het luik rechtsbijstand in zijn familiale of op een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar zal het slachtoffer bijstaan bij eventuele betwistingen en erop toezien dat hij of zij een correcte vergoeding ontvangt.

Bij een ongeval met een motorvoertuig (ook al heb je zelf het ongeval veroorzaakt) zal de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) van dat voertuig de letsels die je hebt opgelopen moeten vergoeden. Zowel voetgangers, fietsers als passagiers genieten in ons land deze automatische bescherming als “zwakke weggebruiker”. Je familiale (luik rechtsbijstand) zal je bijstaan om je rechten als slachtoffer zo goed mogelijk te verdedigen.

3. Van het zadel naar het ziekenhuisbed

De hospitalisatieverzekering, waar al zeven op tien landgenoten over beschikken, zal uiteraard haar werk doen wanneer je na een fietsongeval in een ziekenhuis zou belanden, ongeacht hoe of waar het gebeurd is. Ze regelt ook de medische en geneesmiddelenkosten die je gedurende drie maanden (de meest courante termijn in de contracten) na het verlaten van het ziekenhuis nog zou hebben.

4. Het risico diefstal

Niet alleen dure racefietsen zijn gegeerd bij dieven. Ook de betere stadsfiets durft al eens te verdwijnen. In de studentensteden is overigens geen enkele fiets veilig. Een goede fiets betekent al vlug een “kapitaal” dat je maar beter goed beschermt. Wees altijd aandachtig voor het risico diefstal, laat je fiets graveren en maak hem goed vast. Overweeg je een specifieke diefstalverzekering - als aparte verzekering of als onderdeel van een pakket - onderzoek dan goed de voorwaarden, zoals de franchise en de eisen qua beveiliging.

Opgelet: de diefstalverzekering waarover je eventueel al beschikt via de woningverzekering komt enkel tussenbeide wanneer de fiets na inbraak in je woning wordt gestolen of wanneer je stalen ros je op straat afhandig wordt gemaakt met geweld. Vergeet niet elke diefstal te melden aan de lokale politie, want zonder PV heeft de verzekeraar geen been om op te staan. 

5. Fietsbijstand

Behalve rechtsbijstand, waarop je in bepaalde omstandigheden een beroep kan doen via de familiale of via een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekering, bestaat er tegenwoordig ook technische bijstand. Net zoals bij een motorvoertuig kan je ook met de fiets pech hebben onderweg. Hiervoor bestaan tegenwoordig polissen fietsbijstand zodat jij en je fiets goed en wel op je bestemming geraken.

6. Met de fiets naar het werk

Voor wie de files beu is en niet te ver van zijn werkplaats woont, is de tweewieler een mooi alternatief voor het openbaar vervoer. Mocht je onderweg naar, voor of van het werk, ten val komen of betrokken zijn bij een (verkeers)ongeval, dan komt de arbeidsongevallenverzekering tussen voor je letsels en eventuele werkongeschiktheid. Voor de schade die jij op de arbeidsweg met de fiets aan anderen zou berokkenen ben je zelf aansprakelijk; hiervoor doe je een beroep op je familiale verzekering of je specifieke aansprakelijkheidsverzekering (zie punt 10).

7 .Een valpartij in mijn vrije tijd

Een ongevallenverzekering is voor mensen die vaak fietsen geen overbodige luxe. Vroeg of laat kom je eens ten val, meestal met een schaafwonde tot gevolg maar het kunnen ook breuken zijn of erger. Een ongevallenverzekering heb je in verschillende formules. Zowel de dekkingen als de (vaak forfaitaire) vergoedingen kunnen verschillen. Vraag advies aan je verzekeraar, agent of makelaar. Ongevallenverzekeringen dekken niet alleen fietsongelukken, ze komen van pas bij heel wat privéongevallen waarin jij of gezinsleden betrokken raken.  

8. Lid van een wielertoeristenclub?

Wie lid is van een erkende vereniging en in dat verband groepstochten maakt is automatisch verzekerd bij ongevallen en voor zijn aansprakelijkheid, via de betrokken sportfederatie die een polis afsluit voor al haar leden. Check de juiste voorwaarden en precieze dekkingen via je club of federatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Sommige fietsliefhebbers opteren voor een extra bescherming onder de vorm van een eigen ongevallenverzekering.

9. Fietspakketten bij verzekeraars

Aangezien we de jongste jaren steeds vaker en talrijker gaan fietsen, bieden verschillende verzekeraars specifieke fietsverzekeringen aan, die de diverse risico’s afdekken in één pakket of één polis. Informeer je goed bij de verzekeraar(s) van je keuze en vergelijk ook de inhoud van de aanbiedingen, net zoals voor andere verzekeringen. 

10. Wat met elektrische fietsen?

De verzekeringen die je nodig hebt met een elektrische fiets kunnen verschillend zijn van de klassieke fiets. Wie een elektrische tweewieler heeft die autonoom rijdt (bv. met een startknop of een hendel), zonder enige inspanning te moeten leveren en zo een autonome snelheid van meer dan 25 km/u kan halen, valt onder de wetgeving van de motorrijtuigen en heeft een verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering nodig zoals voor een bromfiets of een auto. Indien de maximale autonome snelheid 25 km/u niet overstijgt, dan wordt bescherming verleend door

  • de BA familiale verzekering van de bestuurder of
  • de BA-uitbating van de werkgever van de bestuurder indien deze hem de elektrische fiets ter beschikking stelt en de werknemer een ongeval veroorzaakt door een verplaatsing in het kader van zijn werk (woon-werkverkeer valt echter onder de privésfeer en dus onder de familiale verzekering).
    Indien de bestuurder niet verzekerd zou zijn onder de familiale verzekering of onder de BA-uitbating van de werkgever, dan kan het slachtoffer zich rechtstreeks wenden tot het Belgisch Gemeenschappelijk waarborgfonds, dat de uitkeringen mag terugvorderen van de niet verzekerde bestuurder.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven