Het logo van Assuralia

De reisbijstandsverzekering in de kijker

Reisverzekering

De vakantie staat voor de deur. Alle actoren in de reiswereld bevestigen het: de Belgen gaan deze zomer weer zeer talrijk op vakantie. Na twee jaren met coronabeperkingen, een overgangszomer, een energiecrisis en een nog voortschrijdende oorlog kriebelt het bij veel landgenoten. Fijne vooruitzichten, maar wat als het fout loopt? 

Assuralia beantwoordde vragen van lezers van Het Belang van Limburg en La Dernière Heure, twee kranten die exclusief de resultaten ontvingen van een enquête over de reisbijstandsverzekering onder de verzekeraars die lid zijn van Assuralia. La DH publiceerde hierover een dubbele pagina op zaterdag 3 juni (p. 2 en 3). Het Belang Van Limburg wijdde diezelfde dag zijn pagina 6 hieraan en vervolgens nog een dubbele pagina op maandag 5 juni (p.10 en 11), na de eerdere publicatie van oproepen aan de lezers om hun vragen aan experts voor te leggen. 

Met deze sensibiliseringsactie wilde de verzekeringssector de kennis over deze wat minder bekende dienstverlening opkrikken. Het idee ontsproot in de Afdelingsvergadering Hulpverlening. De leden hiervan verstrekten gegevens over de periode juli-augustus 2022 die als basis voor de communicatie dienden. 

De enquête bij de leden - Axa, Europ Assistance, AG Insurance, P&V, Allianz Global Assistance, Ethias en KBC Verzekeringen - bracht aan het licht dat ongeveer 25% van de Belgen vandaag over een reisverzekering beschikt[1]. Het kan onder meer gaan om een annulatieverzekering, een formule enkel voor autopech of een reisbijstandsverzekering (technische en medische hulp). Als consument heb je altijd de keuze tussen een tijdelijke dekking of een doorlopende jaarpolis. Elke consument maakt zijn keuze naargelang zijn reële behoeften. 

Veel pech en veel zieken in de zomer van 2022

Uit de enquête van Assuralia bij de betrokken verzekeraars blijkt dat de callcenters van de reisbijstandsverzekeraars vorige zomer weinig rust kenden. De verzekeraars regelden meer dan 100.000 schadegevallen! Zij ontvingen meer dan 300.000 telefonische oproepen. 

Meestal (9 op de 10 keer) ging het om autopech of een verkeersongeval. Maar er was ook medische hulp nodig voor bijna 12.000 vakantiegangers die een ernstig letsel opliepen of ernstig ziek werden op reis, vaak ver van huis. Zo moest er 873 keer iemand om medische redenen uit het buitenland gerepatrieerd worden.

Nuttige verzekeringen op reis

Ook de familiale verzekering, de hospitalisatieverzekering, de woonverzekering (bij de huur van een vakantiewoning), de autoverzekering en de rechtsbijstandsverzekering kunnen goed van pas komen op reis, soms wereldwijd.

Hoewel de noodcentrale van de ziekenfondsen, Mutas, ook medische bijstand verleent, ligt de focus daar op dringende medische hulp en op het slachtoffer zelf. De dienstverlening van een reisbijstandsverlener is veel uitgebreider en heeft ook oog voor de gevolgen voor het voertuig en de meegereisde gezinsleden van de verzekerde.

 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven