Het logo van Assuralia

CAO's collectief recht

De collectieve arbeidsovereenkomsten in de verzekeringssector rond de collectieve rechten, zoals over de vakbondsafvaardiging, bestuursraden en sociale conflicten.

Vakbondsafvaardiging

CAO van 9 januari 2017 betreffende het statuut van vakbondsafvaardigingen

CAO van 13 november 2001 betreffende de elektronische communicatiemiddelen

CAO van 24 mei 1977 betreffende de toekenning van kredieturen en kredietdagen voor het uitoefenen van mandaten van de aangeslotenen van de representatieve werknemersorganisaties

CAO van 24 mei 1977 betreffende de toekenning van kredieturen en dagen voor vorming

CAO van 1 maart 1968 betreffende het statuut van de personeelsafvaardigingen 

Ondernemingsraad

Diverse bepalingen betreffende de informatie over het aantal vrijwillige overuren in de OR uit de cao van 6.12.2021 (sectorakkoord 2021-2022)

CAO van 16 september 1971 betreffende de informatie van de ondernemingsraden omtrent de tewerkstellingsproblemen in de onderneming

CAO van 18 december 1979 betreffende speciale regeling inzake inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 

Sociale conflicten

CAO van 20 december 2005 tot instelling van een procedure tot regeling van sociale conflicten

CAO van 15 mei 1951 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven